fredag 3 juni 2016

Nu har Groundhogs hittat förklaringen till varför Kungsbacka IFO (Individ- och Familjeomsorg) valde att anlita Manuel Knight att utbilda socialsekreterarna där i ”strategisk krigföring under extrema förhållanden”!

Vi i grävargruppen har haft våra nosar på nya och outgrävda fält ett tag och det är förklaringen till uppehållet i redovisning om vad vi gör. Det är möjligt att Manuel Knight och hans stab och det som eventuellt finns kvar av hans fan-club har trott att de kunnat andas ut. Ingenting kunde vara mer felaktigt!

Vi ber att få hänvisa till ett inlägg från den 4 mars i år. Här länk: http://manuelknight.blogspot.se/2016/03/maciej-zaremba-dns-valmeriterade.html

Bakåt i tiden, närmare bestämt den 28 december, skrev vi en artikel om Biskopsgårdens vårdcentral och där vi kunde visa att den vårdcentralen hade tagit in Manuel Knight att föreläsa för personalen. Vi ställde oss undrande till vilken nytta vårdpersonalen trodde sig ha av att lyssna på en amerikansk militär. Det intressanta var ju att Katarina Eriksson, Manuel Knights svägerska tillika sjuksköterska och nu verksam på Kungsbacka vårdcentral, tidigare hade varit anställd där. Här länk till artikeln: http://manuelknight.blogspot.se/2015/12/narhalsan-den-offentligfinansierade.html

För ett tag sedan fick vi in ett tips om en möjlig koppling mellan svägerskan Katarina Eriksson och Kungsbacka IFO. Det var i samband med att den kommunen i Varbergs TR tvingats ersätta en pappa som under lång tid berövats kontakt med sin dotter, som personer gav oss mer kött på benen. Här en artikel från PRG, en ”pappaorganisation”: http://www.dads-r-us.se/2016/05/07/prg-grattis-till-ekonomisk-ersattning-for-ifos-missar/

Där fann vi också info bakåt om att man hade publicerat info om att Manuel Knight hade anlitats av Kungsbacka IFO. Det var vår artikel som hade uppmärksammats. Världen är liten. Här länk: http://www.dads-r-us.se/2016/03/04/kand-bedragare-manuel-knight-forelaser-for-okand-socialtjanst-kungsbacka/

Tack vare detta och litet snokande fick vi fram information om att Katarina Eriksson under precis den tid som Manuel Knight togs in som hjälp hos Kungsbacka IFO, hon hade ett pågående vårdnadsärende hos dessa nu hårt kritiserade socialsekreterare. Det är nästan så att man skulle kunna citera Manuel Knight: ”Är du förvånad?!”

Nej, vi i grävargruppen är inte förvånade. Vi har under snart ett års tid fått möjlighet att kartlägga och läsa in oss på Manuel Knight och hans klan, så att vi nu tror oss ha funnit en direkt koppling till att Kungsbacka kommun betalade Manuel Knight ca 20 000 kr och hans svägerska är för oss ingen överraskning. 

======================= 
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/