fredag 30 september 2016

P1-programmen 'Konflikt' och 'Medierna' uppskattas av många lyssnare. Kanske för att de uppfattas som vederhäftiga, men varför bryr de sig inte om att Manuel Knight sänker Sveriges Radios trovärdighet?

Den 14 september publicerade vi en artikel om hur Sveriges Radio tycks ha en djupt rotad misstro mot ryssar och särskilt då en viss ”Egor Putilov”, men att man inte har några problem med att bli lurade av en amerikan, Manuel Knight, för honom till och med skyddar Sveriges Radio, obegripligt nog. Vi undrar förstås varför?


I artikeln länkar vi till de då färska programmen från Konflikt och Medierna. Vi tyckte det var på sin plats att ta kontakt med de journalister som vi nämnde i artikeln vi hade skrivit. Det handlade vad gäller Konflikt om Ivar Ekman och i inslaget i Medierna var det Erik Petersson och Fredrik Helgesson. Samma dag som vår artikel publicerades skickade vi mail till de tre journalisterna och där vi nämnde att vi håller på att granska Manuel Knight. Vi kan här visa hur en del av mailet till Medierna såg ut och det som Ivar Ekman fick, var i stort sett likadant.

<Vi är en grupp som i skydd av anonymitet sedan över ett år tillbaka håller på att granska den amerikanske militäre bedragaren Manuel Knight. I över ett år har ledningen för SR och SVT känt till att man blivit lurade av denne förslagne skojare. Han har också lurat i tur och ordning: Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket samt under mer än fyra år, den svenska Försvarsmakten! Det har från FM betalats ut mer än en halv miljon kronor till Manuel Knight. Det var vi som slog larm om hans svindlerier rörande både de rättsvårdande myndigheterna och Försvarsmakten.
Vi har kontaktat en stor mängd tidningar, men ingen har visat intresse för ärendet. Visst, det kan vara litet känsligt för Manuel Knight är svart, men det i sig borde inte vara hindrande för en neutral och förutsättningslös granskning. Vi driver bloggen Manuel Knight News. Det finns på den bloggen inte minsta tillstymmelse till något av rasistisk karaktär. Dagens artikel hittar man här: http://manuelknight.blogspot.se/2016/09/ryssen-egor-putilov-har-skramt-slag-pa.html
Vi är starkt kritiska hur SR och SVT har valt att aktivt dölja information om att man vid en mängd tillfällen använt sig av Manuel Knights tjänster och att han därigenom under lång tid lurat bolagen. Vi har full bevisning gällande SR:s försök att dölja att man blivit lurade av honom.

Ni är välkomna att höra av er. Vårt material är fritt att använda. Alla våra påståenden på bloggen är tydligt förankrade iom att vi alltid anger källa. Vid tillfällen då vi spekulerar, så anges detta då tydligt.

Med hälsningar!

//Groundhogs>

Det har nu gått över två veckor sedan de blev informerade om att Manuel Knight med hjälp av Sveriges Radio blivit miljonär och att han har lurat hela svenska folket, men ingen av herrarna har återkopplat till oss. Det kan tänkas att det känns litet motigt att ta in att ledningen för public service-bolaget Sveriges Radio är i säng med en internationellt verkande bedragare, Manuel Knight. Vi har på denna blogg med skärmdumpar kunnat visa hur Sveriges Radio manipulerat info på sin hemsida när det handlat om uppgifter rörande Manuel Knight.

Sammanfattning: Det går inte att lita på vare sig programmet Konflikt eller på Medierna. Vi har kunnat visa att det inte går att lita på Sveriges Radio. Hur känns det, svenska folk?


===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/
 
 

torsdag 29 september 2016

”Normkritik blir, när den formuleras som hos public service, mest en manual för slapptänkta. Kanske är de inte heller längre riktigt intresserade av journalistik.”

Det där är slutorden i en artikel skriven av den utmärkte skribenten Lars Åberg och publicerades igår på G-P:s Debatt-sida. Vi Groundhogs har sedan mer än ett år tillbaka dragit just slutsatsen att journalisterna på public service-bolaget Sveriges Radio faktiskt inte är intresserade av journalistik.

De har i alla fall inte visat tillstymmelse till intresse för att, efter de tips de fått från oss, självständigt och kritiskt granska 'Ärendet Manuel Knight'. Bolaget Sveriges Radio:s totala brist på källkontroll vad gäller Manuel Knights amsagor om att vara en topphemlig elitsoldat på gisslanbefriandeuppdrag runtom i Europa, är största orsaken till att han har kunnat skinna företag och kommuner på miljoner kronor. Sveriges Radio gav honom full frihet till att få sitta och ljuga ihop ett CV som vilken journaliststudent som helst borde ha reagerat över. Men inte ”proffsen” på Sveriges Radio tydligen? 


Lars Åbergs artikel baseras på händelser inom UR, men de resonemang han där för, kan lika gärna gälla för hur det går till på SR och SVT, de andra två grenarna på public sevice-trädet. Vi citerar följande ur debattartikeln: <Vid en utbildningsdag för samtliga anställda inom UR för ett år sedan väckte det stort bifall när föreläsaren Baker Karim, konsulent på Filminstitutet, slog fast att vita journalister vet för lite om svarta människor för att kunna göra program om dem. Vad han sa – och detta höll många av journalisterna tydligen med om – var att man bara kan berätta om sig själv. All journalistik torde därmed kunna avskaffas eftersom den inte bygger på omedelbar identifikation.>

Det där tycker vi oss känna igen. Ända sedan vi började vår granskning, så har vi framfört hypotesen att orsaken till att Manuel Knight undgått granskning till stor del hänger ihop med hans hudfärg, d v s att journalisterna som mött och intervjuat Manuel Knight, de av en sorts ”artighet” undvikit att vara ifrågasättande till de närmast fantastiska uppgifter han lämnar. Vi vill än en gång påminna om hur det gick till när Anja Thorkelsson år 2001några veckor efter Elfte September var hemma hos Manuel Knight, då boende i Billdal i södra Göteborg. Länk här: https://www.youtube.com/watch?v=qm3DLJpSZFo

Groundhogs har tagit kontakt med mängder av journalister knutna till Sveriges Radio och som på ett eller annat sätt varit inblandade i lanseringen av Manuel Knight och bett om en kommentar till hur de kunde gå så käpprätt galet och varför man inte en enda gång kontrollerade hans uppgifter. Ingen av dem har någonsin svarat oss och det kan vi förstå, men de skall alla vara medvetna om att vi samlat på namnen och att att de tids nog kommer att bli uthängda som de taffliga och bedrövliga journalister de är. De är dessutom moraliskt klandervärda, för när de agerar som usla medlöpare i att sprida Manuel Knights lögner, de då hindrar Sanningen rörande denne bedragare att få träda fram. Det skall inte komma an på en envis grupp medborgarjournalister som Groundhogs att avslöja hur en slipad amerikansk bedragare har tagit sig in i snart sagt varenda liten del av det svenska samhället. Det kunde vilken journalist som helst ha gjort, men man gjorde det inte. Man såg elefanten i rummet, absolut! Men man valde att inte låtsas om den..

Fotnot: Än idag presenterar Sveriges Radio bedragaren Manuel Knight på följande vis (vår fetning) => ”Uppvuxen i slumområden i Atlanta, USA. Tidigare elitsoldat under tio år i amerikanska Special Forces. Deltagit i tre krig och varit krigsfånge i Irak. Föreläser bland annat om konfliktlösning i extrema högrisksituationer. Lever numera som trebarnsfar i Göteborg.” 


Hela Sveriges Radio, inkluderande vd:n Cilla Benkö och Bibi Rödöö, producent för programserien Sommar, vet samtliga om att det fetade inte stämmer, utan är lögner från Manuel Knight, men man vill inte korrigera felaktigheterna. Varför? -Tja, vi har inget säkert svar, men vi kan ju spekulera litet: Det skulle kanske kunna uppfattas som senkommen ”normkritik”? Sådant tål ju inte Sveriges Radio..


===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/


fredag 23 september 2016

Bråda dagar nu på Sveriges Radio aka Den Svenska Desinformationscentralen. Är det någon som tror att det står bättre till hos SVT?

-Ja, inte någon av Groundhogs i alla fall. Som våra bloggföljare här har kunnat läsa, så har vi sedan snart ett års tid visat på hur ovillig Sveriges Radio är när det gäller att korrigera uppenbara felaktigheter och rena falsarier i det material man sänt ut och i de presentationer man via SR:s egen hemsida kan nå. Vi vill idag titta på SVT Norrbotten och se hur man arbetar där.

Det var SVT Norrbotten som den 20 september lät överste Mikael Frisell, chef vid Militärregion nord, få sitta och ge exempel på hur stora stygga Ryssland försöker spionera på det lilla fredliga Sverige. Här länk till programmet: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/misstankt-ryskt-spionage-okar-i-norra-sverige

Givetvis blev detta till en stor grej hos Sveriges Radio:s rikssändningar och man berättade bl a om mystiska bilar med många antenner som rört sig nära skyddsobjekt. Om man kikar litet närmare på vad SVT Norrbotten räknar upp som mystiska incidenter, så finner man bl a det här (NB! Detta är ett exakt citat från SVT Norrbotten): Officiellt besök av officerare 

Groundhogs ställer sig frågan: Sedan när blev officiellt inbjudna officerare plötsligt potentiella säkerhetsrisker? Den sortens ologiska krumbukter visar att SVT Norrbotten inte ens märker vad de själva skriver. Om Sverige inte önskar officiellt besök av utländska officerare, så kanske det allra bästa är att man i så fall låter bli att bjuda in dem? Så skulle man kunna tycka.

SVT Norrbotten ger ett exempel på att en NATO-officer, som deltar i en gemensam militärövning i Norrbotten, när han är ute på en krog i Luleå, då blir attackerad/kontaktad av en person. Så här beskrivs det: <Enligt uppgifter till SVT Nyheter Norrbotten har även en Natoofficer blivit hotad av ryssar vid ett krogbesök i samband med en flygövning där Natoländer deltog. De ska även ha visat foton på hans familj och krävt specifik information om övningen -Jag kan säga så här att under det stora flygövningen Ace i Norrbotten så fick jag en säkerhetsrapport att en individ hade blivit kontaktad men mer än så vill jag inte uttala mig, säger Mikael Frisell.>

Nej, mer än så vill inte Mikael Frisell uttala sig och det kan vi gott förstå. För om någon av SVT Norrbotten:s tre reportrar som svarat för reportaget, Erica Larsson, Ellika Nilsson resp Andreas Liebermann, rakt hade ställt Mikael Frisell frågan om varför inte NATO-officeren omedelbart slog larm, så hade han nog överste Frisell haft väldigt svårt att svara. Vi undrar varför inte NATO-officeren såg till att aggressorn genast greps där på krogen och överlämnades till säkerhetspolisen? En fråga till: Var fanns MUST? Vår slutsats blir: Lita inte på SVT Norrbotten och lita framförallt inte på Sveriges Radio!

Fotnot: Ett känt/ökänt svenskt skvallerforum har en tråd om bedragaren Manuel Knight, han som under lång tid lurat både Sveriges Radio och SVT och fått dem till att ligga ute med desinformation rörande bl a topphemliga USA-ledda operationer i Europa. För andra gången på mindre än ett år, så har en användare som flitigt postat information om Manuel Knight nu återigen blivit avstängd. Yttrandefriheten på det skvallerforumet tycks inte vara högre än på Bokmässan i Göteborg..


===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/
 
 

lördag 17 september 2016

Sveriges Radio vrålar: SABOTAGE MOT RAKEL! -när det i själva verket var ett tekniskt problem. När skall den svenska statliga desinformationen upphöra?

Alla känner till begreppet ”konspirationsteori”, alltså det som kan uppstå när någon händelse av vissa individer upplevs ha fått en alltför enkel förklaring. Exemplen från historien är många. Mordet på JFK. Mordet på Palme. Estonias förlisning m fl. Ofta avfärdas konspirationsteoretikerna som litet udda existenser, ibland som knäppgökar. Vi är beredda att ta risken.

För vad som nu hänt och som ger oss ännu mera vatten på vår kvarn, det är det krakel som idag uppstod med Rakel. Sveriges Radio blev än en gång desinformationens megafon. Redan i påannonseringen av Lunch-Ekot lät presentatören Göran Dahlquist meddela att kommunikationssystemet Rakel i Stockholmsområdet varit utsatt för ett sabotage. Rakel servar viktiga samhällsfunktioner och ett angrepp i form av ett sabotage riktat mot funktionen, vore ett mycket oroande tilltag. I Eko-sändningen toppade man sändningen med påståendet om ett sabotage. Samtidigt trissade man upp oron genom att informera om att man inte ville informera exakt var i Stockholm sabotaget skulle ha skett. Polisens presstalesperson Towe Hägg uppträdde spänt men samlad i sändningen. Lyssnarna fick höra att MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, var inkopplade. Frågan var om det skulle lugna lyssnarna, eller visa på hur förfärligt allvarligt detta sabotage var?

Groundhogs reagerade prompt och vi tog genast en skärmdump på hur det såg ut på SR:s hemsida. Redan kl 12:45 hade vi analyserat färdigt vad som framkommit och vi var övertygade om att detta bara var ännu en desinformation från MSB -serverad av Sveriges Radio. Vi menar förstås inte att Rakel inte var funktionsoduglig, men vår presumtion var, att eftersom Sveriges Radio än en gång raskt och beredvilligt gjort sig till språkrör för en dubiös myndighet som MSB, så var det nog inget sabotage, utan mer troligt ett banalt tekniskt problem, fast med allvarliga störningar som resultat.

Här en skärmdump från lunchtiden (klicka på bilden för högre läsbarhet):

imagebam.com

Vid Kvart-i-sex-Ekot var det annat ljud i skällan. En bit in i sändningen meddelade man lakoniskt att Rakel åter var funktionsduglig och att den tidigare störningen (inte ”sabotaget”) var åtgärdad. Ett tekniskt fel, inget sabotage. Här en skärmdump tagen efter kl 18 (klicka på bilden för högre läsbarhet):

imagebam.com

Varför beklagar inte MSB genom Sveriges Radio att man på alltför lösa grunder började gasta om ”sabotage”? Varför beklagar inte ledningen för Ekot att man tyvärr på felaktig information från MSB helt i onödan kan ha gjort folk oroliga?

Det här är inte första gången som Sveriges Radio utnyttjats av MSB för att sprida desinformation. Den 31 juli skrev vi denna SR-kritiska artikel: http://manuelknight.blogspot.se/2016/07/sapo-varnar-for-spioneri-fran-frammande.html

Den 25 augusti skrev vi om hur Lars Nicander från Försvarshögskolan fick Sveriges Radio att dansa efter hans pipa. Länk här: http://manuelknight.blogspot.se/2016/08/hej-lars-nicander-din-titel-ar.html

Den 26 augusti tittade vi på MSB. Vårt sikte var inställt på Mikael Tofvesson, en äkta desinformator i statlig tjänst. Anlitad av Sveriges Radio. Här vår artikel: http://manuelknight.blogspot.se/2016/08/hej-mikael-tofvesson-du-sysslar-med-bl.html

Den 14 september blev det en artikel om ”Egor Putilov”: http://manuelknight.blogspot.se/2016/09/ryssen-egor-putilov-har-skramt-slag-pa.html

Och igår, den 16 september blev det ytterligare en artikel, denna gång starkt kritisk till hur SR:s säkerhetsavdelning silar mygg (en ryss -”Egor Putilov”), men sväljer kamelen (amerikanen -Manuel Knight): http://manuelknight.blogspot.se/2016/09/har-srs-sakerhetsavdelning-helt-missat.html

Kalla oss gärna konspirationsteoretiker. Men innan ni gör det: Ge oss först en väldigt bra förklaring till att Sveriges Radio vägrar korrigera uppgifterna rörande Manuel Knight. Ge oss därefter en väldigt bra förklaring till att Sveriges Radio inte reagerar över att man utnyttjats av MSB och Försvarshögskolan.
Tidningen Filter skapade uttrycket Den svenska trollfabriken för att peka på att nyheter går att fabricera. Vi är beredda att åka litet snålskjuts på Filter.

Vi påstår att Sveriges Radio är den svenska desinformationscentralen

===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/


fredag 16 september 2016

Har SR:s säkerhetsavdelning helt missat att Sommar-prataren m m Manuel Knight är en amerikansk bedragare?

Så såg det ut i ämnesrubriken för ett mail som Finn Isaksson, säkerhetsansvarig på Sveriges Radio, fick igår på morgonen. Efter att vi under ett års tid, önskat få åtminstone ett liitet livstecken från SR, så hade vi inga större förväntningar den här gången heller. Men undrens tid är inte förbi! Bara 24 timmar senare hade SR:s säkerhetsavdelning återkopplat.

Vi vill gärna för våra läsare visa vad vi skrev till Finn Isaksson på SR. Så här såg det ut:

<Hej, Finn!

Vi som skriver till dig är en anonym grävargrupp som sedan ett år tillbaka har kunnat visa och bevisa att den populäre föreläsaren m m Manuel Knight, i själva verket är en bedragare, en bluff.

Tyvärr har både SR och SVT vid mängder av tillfällen anlitat honom och vad vi förstår, så har du/ni inte upptäckt att han ljuger om i princip hela sitt militära CV. Han är en sergeant i en pansardivision stationerad i Tyskland, ingenting annat. Han är ingen elitsoldat i US Special Forces, han har aldrig deltagit i något krig, han har aldrig genomfört en massa topphemliga nattliga uppdrag runtom i Europa, han är ingen utbildad psykolog, han är inte på någon vänskaplig fot med Colin Powell etc etc -för sådär kan vi fortsätta ad nauseam.

Sveriges Radio:s ledning har vid flera tillfällen blivit kontaktade av oss och vi har lämnat ovedersägliga bevis för mannens lögner och bedrägerier, men SR har inte svarat oss, utan istället har man gått in och i smyg ändrat i texter och presentationer. På detta sista har vi bevis i form av skärmdumpar.

Vi driver sedan oktober förra året bloggen Manuel Knight News. På den bloggen presenterar vi fortlöpande information om vad denne fifflare håller på med och vad han tidigare har gjort. Igår publicerade vi en artikel och eftersom den delvis handlar om "Egor Putilov", så var det ofrånkomligt att ditt namn kom att nämnas. Här en direktlänk => http://manuelknight.blogspot.se/2016/09/ryssen-egor-putilov-har-skramt-slag-pa.html

Vi hoppas nu på att du/SR är såpass förnuftiga så att du/ni inser att det bästa i nuvarande läge vore om vi Groundhogs finge återkoppling i denna sak. Manuel Knights långvariga och oupptäckta ljugande och hur SR har miss-skött hela det ärendet, visar tydligt på en systemkollaps inom SR, må sen vara att den kollapsen ännu är av Mod -light. Förtroendet för Sveriges Radio är definitivt rubbat i o m skandalen med att Manuel Knight helt okontrollerad har fått ljuga svenska folket rakt in i öronen och detta dessutom vid upprepade tillfällen. Här länk till den första stora fadäsen (2001): https://www.youtube.com/watch?v=qm3DLJpSZFo

Här länk till SR:s jättefadäs (2008) när Manuel Knight fick sitta och Sommar-prata: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/369509?programid=2071

Här länk till när Manuel Knight lurar Stina Lundberg Dabrowski (SVT 2007): https://www.youtube.com/watch?v=_6cJUI6bdLM

På återhörande!

//Groundhogs>

Vi tyckte att vi hade uttryckt oss väldigt tydligt, men svaret vi fick från Carl Ekman, en kollega till Finn Isaksson var inte upplyftande. Carl Ekman skriver att man inte tänker ändra på hur Manuel Knight presenteras. Det betyder i klartext att Sveriges Radio väljer att aktivt desinformera svenska folket! Man fortsätter med att bl a låta Manuel Knights gräsliga Sommar-program ligga kvar. Ett program där den slirige och lögnaktige mannen från USA sitter och ljuger in i det svenska folkhemmet. Och för det programmet betalade SR honom 10 000 kronor -våra skattekronor!

Här nedan Carl Ekmans mail. Vi har redigerat bort text som inte berörde Manuel Knight-ärendet.

<Hej Groundhog,

Ni har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med olika personer vid Sveriges Radio i syfte att få material kring en av våra medverkande. [..] Vi har inte heller varken skyldighet eller för avsikt att ändra den gjorda publiceringen. Om ni inte är nöjda med den värdering vi gjort har ni möjlighet att vända er till Granskningsnämnden för radio och tv (http://www.radioochtv.se/att-anmala/granskningsnamnden/). Sammanfattningsvis kommer vi inte lämna ut något material eller ändra gjord publicering. Ärendet är därmed för oss avslutat.

Med vänlig hälsning

CARL EKMAN
HANDLÄGGARE SR/SÄKERHET

Sveriges Radio / 105 10 Stockholm
Tel 08-784 50 00
Besök Oxenstiernsgatan 20
sverigesradio.se
 
Vi tror oss inte med detta ha bevisat att ledningen för Sveriges Radio vill se Sverige anslutas till Nato, men vi ser alla att ledningen för public service inte bryr sig det minsta om lögner när dessa lögner kommer från en amerikan.

Men ”Egor Putilov” -den lille ryske skojaren blev man så rädd för, så det var nära på att de ordinarie sändningarna avbröts. Nu väntar vi spänt på vad Lars Nicander kommer att säga. Lars Nicander är forskningschef på Försvarshögskolan och han formligen älskar att få eterutrymme av SR för att basunera ut att Sverige är utsatt för psykologisk krigföring och desinformation. Det ironiska är ju att det är desinformationscentralen Sveriges Radio han använder sig av när han går upp i falsett och ropar: Vargen kommer! Alla vet att Lars Nicander menar: Björnen kommer! Men det vågar han inte säga. Han bara litet lätt antydningsvis låter oss förstå vem som enligt honom är Sveriges fiende No 1

Det är de oberoende medierna.

Eller hur, Lars?


===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/
 
 

onsdag 14 september 2016

Ryssen ”Egor Putilov” har skrämt slag på ledningen för Sveriges Radio. Men att -bildligt- gå i säng med Manuel Knight, en amerikansk militär bedragare, det har man tydligen inga problem med?

Ryss-skräcken på Sveriges Radio har nu än en gång manifesterat sig för lyssnarna. Men att samma Sveriges Radio gör allt för att dölja att man under många år använt sig av en amerikansk militär bedragare, det skall inte medborgarna i Sverige få veta? Var finns svensk reguljärmedia? Varför sitter den svenska journalistkåren bara tyst?

Under veckan som gick bjöds P1-lyssnarna på ett par mycket intressanta program. Vi syftar för vår del på programmen Konflikt resp Medierna, vilka båda har sin ordinarie sändningstid på lördag förmiddag.Det är väl knappast någon som har missat att Aftonbladet den 3 september avslöjade att en viss ”Egor Putilov” och som tidigare varit anställd hos Migrationsverket, nu finns på SD:s riksdagskansli. Här en länk till AB:s avslöjande: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23449197.ab

Men innan vi kikar närmare på SR:s hållning till lurifaxen ”Egor Putilov” så finns det skäl att vässa öronen litet extra när man lyssnar på Konflikt. Att Johanne Hildebrandt springer Försvarsmaktens ärenden är förstås inte förvånande; Johanne Hildebrandt sitter ju som ledamot med i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Johanne Hildebrandt kallar folk för ”ryssvänner” så fort någon är sunt kritisk till t ex hur bl a Sveriges Radio gjort sig till megafon för Lars Nicander (Försvarshögskolan) och Mikael Tofvesson (MSB). Här ett par artiklar om dessa två förvillare i statlig tjänst:
Vi Groundhogs är inga ryssvänner. Men vi är heller inga vänner av hysteriska vildvittror av McCarthy-snitt som t ex Johanne Hildebrandt. Detta sagt upplysningsvis.

Cirka 34 minuter in i programmet intervjuas Mattias Göransson från tidningen Filter. Det var tidningen Filter som i aug/sept-numret lanserade begreppet Den svenska trollfabriken och som vi skrev om här: http://manuelknight.blogspot.se/2016/07/sapo-varnar-for-spioneri-fran-frammande.html

Konflikt-reportern Ivar Ekman ställer i intervjun adekvata frågor och får lika adekvata svar. Så långt programmet Konflikt.

Programmet Medierna görs av det fristående produktionsbolaget Tredje statsmakten. I lördagens avsnitt var det reportrarna Erik Petersson och Fredrik Helgesson som hade ägnat sig åt att titta närmare på ”Egor Putilov”. De hade sökt upp honom och också fått intervjua ”Egor Putilov”. I programpresentationen kan man läsa bl a följande: 

<Han har kallats ”desinformatör” och det har gjorts kopplingar till den ryska propagandastrategi som går ut på att så tvivel om fakta och att påverka västerländska medier.>

Erik Petersson och Fredrik Helgesson ställer frågan: ”Vem är egentligen Egor Putilov?” Vi avser inte att här i detalj gå igenom programmet, utan hänvisar intresserade att lyssna på det. Det vi är intresserade av, det är varför t ex Olle Zachrisson, chef för Ekot, blir så nervös för att man låtit sig luras av ”Egor Putilov”. Finn Isaksson, säkerhetsansvarig på SR, hade yrvaket slagit larm. Under en veckas tid i december 2015 hade nämligen ”Egor Putilov” haft ett utbildningskontrakt på SR:s ryska avdelning. Det förlängdes inte och ”Egor Putilov” ombads återlämna sitt akut spärrade SR-passerkort. Att samma Sveriges Radio under många år och vid flera olika tillfällen låtit den amerikanske militäre bedragaren Manuel Knight få slinka in och okontrollerat få frottera sig med politiker och annat folk, det har tydligen inte Finn Isaksson upptäckt? Eller så har han inga problem med det? Olle Zachrisson säger sig inse att man behöver ”slipa på våra [Ekot:s] rutiner”. Vi tycker nog att det inte bara är på Ekot man behöver skärpa sig, för hela Sveriges Radio -inklusive dess ledning- har låtit sig luras och charmas av bedragaren Manuel Knight, vilket man idag är högst medvetna om. 

Reportrarna från Medierna säger följande till ”Egor Putilov” (ca 11' in i programmet): ”Sveriges Radio känner ju sig lurade av dig i just den här frågan. De menar att du har utgett dig för att vara nån du inte är riktigt.” Vi Groundhogs kontrar med att påminna om att samma Sveriges Radio sedan mer än ett år tillbaka vet om att Manuel Knight utgett sig för att vara nån han inte är riktigt..

Åter till artikelns rubrik. Det är uppenbart att Sveriges Radio reagerar med sin primitiva reptilhjärna när man tror sig ha blivit vilseledd av en person med rysk bakgrund, medan man än idag väljer att dölja att man under lång tid låtit sig luras av en person med amerikansk bakgrund. NB! Sveriges Radio försöker aktivt dölja att man anlitat en amerikansk bedragare, Manuel Knight, som ”konsult”. Man lät sig luras av hans påstådda psykologexamen och att vara en Special Forces-elitsoldat och bad honom därför år 2008 kommentera USA-valet och installationen av Barack Obama. 

Nu är det 2016 och Groundhogs spekulerar: Kan det vara så att SR blivit skärrade och uppskrämda redan av likheterna mellan namnen Putilov och Putin..? Hursomhelst så klarar SR inte av uppgiften om att vara saklig. Vi kontaktade de två SR-medarbetarna Jonas Ahlman och Emelie Rosén som var de som 28 juli skrev artikeln om Lars Nicander och Varken Jonas Ahlman eller Emelie Rosén har svarat på våra mail.

Fotnot 1: Här länk till info om paranoikern McCarthy => https://sv.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy

Fotnot 2: Här en artikel om Sveriges Radio:s säkerhetsansvarige Finn Isaksson efter mordet på SR-medarbetaren Nils Horner => http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2014/03/11/en-felaktig-bedomning-av-hotbilden/

Fotnot 3: ”Egor Putilov” kom till Sverige år 2007 och fick PUT år 2009. Här litet okommenterat uppgrävt med anknytning till ”Egor Putilov” => Dmitry Kolganov Box 3668 103 59 Stockholm + Alexander Fridback Frejgatan 13 114 79 Stockholm


Fotnot 4: Det var Camilla Kvartoft som för SR:s räkning år 2008 konsulterade Manuel Knight angående Barack Obama. Vi skrev en artikel om hur grundlurad hon blev av honom. Vi kontaktade därefter både henne och Leif GW Persson. Ingen av dem hörde av sig, men båda känner idag till Manuel Knight och hans mångåriga bedrägerier. Artikeln här => http://manuelknight.blogspot.se/2016/01/camilla-kvartoft-kand-programledare-pa.html


===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

torsdag 8 september 2016

” Det finns inget vämjeligare än att se en stor människa krympa till en spillra” -Visst kunde det citatet gällt för att handla om Manuel Knight?

Manuel Knight -den tidigare så varmt hyllade och populäre föreläsaren har av Groundhogs blivit avklädd in på bara kroppen och visat sig vara en genomusel bedragare försedd med allvarliga aggressionsproblem. Hans lögner under många, många år hann ikapp honom och nu rasar hela hans imperium. Bara för att vi Groundhogs kollade upp honom litet. En rätt enkel match: litet envishet, tålamod och några telefonsamtal -och se, där sprack han.

Vi hittade det nedanstående citatet idag och en del av det fick bli till rubrik. Det är Fredrik Virtanen på AB som skriver om en händelse år 2003. Handlar om när Colin Powell stod i FN och ljög om Saddams [icke existerande!] massförstörelsevapen.


<Det finns inget vämjeligare än att se en stor människa krympa till en spillra, i synnerhet när hundra-tusentals människor dör som följd. Utrikesminister Powell var annars länge den trovärdigaste i George W Bushs administration, långt mer anständig än krigshökar som Rumsfeld, Rove och Wolfowitz, trots – eller förmodligen tack vare – att han var flerstjärnig general och tidigare USA:s försvarschef.>

Så långt Fredrik Virtanen. Det var en ledare han skrev inför 10-årsdagen för 11e september-attackerna. Källa: http://www.aftonbladet.se/ledare/article13601193.ab

Manuel Knight har Colin Powell som sin förebild och antyder att han och Colin är typ bästisar. Kolla in det här knappt två minuter långa YT-klippet. Inspelat i Norge på engelska. Lyssna noga vad Manuel Knight säger!


https://www.youtube.com/watch?v=B0LkC8CsrlI

Det har de senaste månaderna blivit märkligt viktigt att prata om desinformation och om psykologisk krigföring och vi har sedan i juli publicerat ett par artiklar om vår uppfattning i saken. Nu är det flera artiklar som skrivs om ämnet Putin och hans lögner. Idag recenserar Torsten Kälvemark boken Vilseledning av Stefan Olsson (Timbro förlag). Temat är mycket kring händelserna i Ukraina och det ultranationalistiska inflytandet som finns och funnits i Kiev. Det för oss dock bort från den del av ämnet vi är intresserade av: svensk medias tystnad kring att man vet att man är utsatt för desinformation från t ex Försvarsmakten, MSB och folk knutna till Försvarshögskolan, men att man ingenting skriver om den aspekten.

Sveriges Radio har gjort sig till språkrör för desinformanterna från FM, MSB och FHS. Samma bedrövliga Sveriges Radio som än i denna dag via sin hemsida fortsätter att lämna lögnaktig information om t ex Manuel Knight.

Vi Groundhogs har krympt Manuel Knight till en spillra. Det är inget vi stoltserar med, för det här är ju förstås en stor tragik: en i grunden duktig soldat i ett pansarförband och som under åtta års tid var placerad i Tyskland, började ljuga för att imponera på sin omgivning och när han väl börjat, så kunde han inte sluta. Och så rullade dessutom miljonerna in. Och strålkastarna tändes och sedan det viktigaste av allt: den lille Manuel fick plötsligt uppmärksamhet och han kände sig sedd. Där har vi den uppblåsta Manuel Knight i all sin ynkedom..

Vi säger inte att Manuel Knight som person är vämjelig, men hans lögner är lika vämjeliga som Colin Powells. Just två fina soldater i amerikansk uniform som står och ljuger för folk i deras respektive omgivning: Colin Powell för att få igång ett USA-lett krig i Irak. Manuel Knight för att dra in pengar till sig och till sin giriga fru Anne Knight. För att få till en livsstil som väcker beundran. Bara yta, inget djup.

Manuel Knight -den lille killen som inte hade sin pappa bredvid sig när han växte upp. Som inte avlagt några fina examina och som därför ljuger om att vara utbildad psykolog. Som har en son, Jeremy Knight, som inte kan sköta sig, utan dras in i kriminalitet med t ex stölder, narkotikatrafik, misshandel m m och detta alltmedan Pappa bara tittar bort.

Om allt detta säger Manuel Knight inte ett knyst.


===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

tisdag 6 september 2016

Erik Helmerson på DN kräver att vi som uppträder under anonymitet skall ta av oss masken. Gärna det, svarar vi då, men bara om han kan skydda oss från Manuel Knight!

Vi Groundhogs har i princip inga större invändningar mot de argument Erik Helmerson anför i gårdagens ledare i DN. Att hans krönika kommer just nu beror på att Aftonbladet avslöjat att en 34-årig man haft minst tre olika alias och att han funnits med i debatter om invandring och då ”debatterat” mot sig själv, d v s han har hållit på med att trolla. Mannen är tydligen anställd på Sverigedemokraternas riksdagskansli.

Vi citerar ur Erik Helmersons krönika:

<Var och en som i dag tar ställning offentligt blir bemött av anonyma röster. Detta kan ske på telefon, i mejlkorgen eller i sociala medier. En del vägrar att gå in i sådana debatter, de vill inte diskutera med någon de inte vet vem det är.
En vanlig invändning är då: "Argumenten blir väl inte sämre för att avsändaren är anonym?" Och det blir de inte. Men det finns en uppsjö av andra skäl att vilja se ansiktet på sin diskussionspartner.
Den som öppet står för sina åsikter tvingas vara korrekt. Har hen fel kommer straffet direkt och riskerar också att bli långvarigt. Den som är anonym, eller som 34-åringen har flera ansikten, kan skriva vad som helst.>

Helmerson avslutar med följande:

<Visst kan det finnas särskilda skäl att vilja vara hemlig. Men i tider av faktaresistens, trollfabriker och desinformationskrig är öppenheten extra viktig.>

Till Erik Helmerson och till alla andra vill vi kontra med att påpeka att vi inte vill vara ”hemliga” (anonyma), utan att det är en försiktighetsåtgärd vi har vidtagit för att skydda inte bara oss i grävargruppen, utan också dem som lämnar uppgifter till oss. Att skvallra om Manuel Knight är inte helt riskfritt även om det är svårt att veta exakt vilken risk man löper. Låt oss konstatera att Manuel Knight är en sällsynt aggressiv person utrustad med en sällsynt kort liten stubin. Enligt uppgift till oss har han t ex i en svensk domstol mitt under en förhandling varit på väg att attackera en av parterna för att han blivit provocerad av någon bagatell. En annan gång har Manuel Knight uppträtt hotfullt mot en person som han tror lämnat uppgifter till oss. Sin kontorsråtta/kanslist Camilla Heed på Manuel Knight Academy använder han till att sprida uppgifter av nedsättande karaktär om en som fungerat som uppgiftslämnare till Groundhogs.

Vi kan förstå att Manuel Knight är desperat i och med att han är på väg att förlora sin försörjning. Hans anseende har vi gjort vad vi kunnat för att dra i smutsen, det medges. Man skall då komma ihåg att det är hans långvariga och systematiska ljugande vi har kunnat visa på och också avslöjat att han varken är psykolog eller elitsoldat i US Special Forces. Vi har handlat moraliskt riktigt. Vi anser att det är vars och ens plikt att slå larm när någon genom bedrägligt beteende tömmer ett land på offentliga medel, alltså på skattepengar.

Vi har dessutom sannolikt dragit på oss en stor mängd fiender inom den svenska journalistkåren då vi hånat flera av dem för att de inte genomskådat Manuel Knights bluffande och för att de nu inte vill eller vågar skriva om att Manuel Knight är en bedragare. Flera av de mer namnkunniga inom den svenska journalistkåren har gjort bort sig och vi gör vad vi kan för att visa det. Sådant ger oss inga vänner. Det är inte heller för att bli uppskattade i Sverige som vi gräver och skriver.

@Erik Helmerson: Om vi under anonymitet kontaktar dig, kommer du då inte att svara oss? Vi vill med denna artikel påminna dig om att det kan finnas fullgoda skäl till att uppträda anonymt.===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

fredag 2 september 2016

Försvarsmakten har under mer än fyra år närt en amerikansk bedragare vid sin barm!

Det där var rubriken till ett mail som åtta ledamöter i Försvarsutskottet fick vid lunchtid idag. Groundhogs kunde inte längre vara tysta, utan nu var måttet rågat! En debatt om Sveriges eventuella NATO-anslutning bör inte ske i FU utan att ledamöterna får reda på vilken usel kontroll som Försvarsmakten haft vad gäller folk de sätter till att utbilda svenska soldater. Att ge en amerikansk militär bedragare som Manuel Knight frikort för att kunna ljuga sig runt i Sveriges olika garnisoner och dessutom betala honom över en halv miljon kronor, visar att Försvarsmakten inte går att lita på!

Så här såg mailet ut i sin helhet:

Bästa ledamöter i Försvarsutskottet!

Sedan Krister Bringéus' rapport om Sveriges framtida försvar lämnades, så har debatten om ett svenskt NATO-medlemskap, tagit ny fart. I morse i SR P1 Morgon hördes Allan Widman (L) debattera med Stig Henriksson (V). Det känns som att det är dags att vi bidrar med vår uppfattning om den svenska Försvarsmaktens tillförlitlighet resp dess oförmåga att i tid kunna upptäcka faror och hot.

Vi som skriver är en grävargrupp som väljer att uppträda under anonymitet. Orsaken till det är att vi har avslöjat att Manuel Knight, en amerikansk medborgare som uppträder som föreläsare och påstår sig vara elitsoldat från US Special Forces, bara är en simpel bedragare. Under två decenniers tid har han livnärt sig på att presentera sig som en person som deltagit i fyra krig, suttit POW (krigsfånge) hos irakierna under Desert Storm, vara nära bekant med Colin Powell, vara dekorerad med Purple Heart plus Bronze Star men alltsammans är bara bluff. Hans verkliga militära erfarenhet är att han under åtta år tillhörde en pansardivision stationerad i Tyskland. Han lämnade 1993 med sergeants grad och flyttade då till Sverige och till en kvinna han träffat året innan.

Under vårt grävarbete och som har pågått mer än ett år, har vi kartlagt Manuel Knight in i minsta detalj. I oktober förra året startade vi bloggen Manuel Knight News. På den publicerar folk ur grävargruppen artiklar om både högt och lågt, men samtliga artiklar har direkt eller indirekt bäring på Manuel Knight. Redan i oktober hade vi upptäckt att FM tyvärr i december 2008 hade anlitat Manuel Knight som föreläsare för MSS i Skövde. Här länk: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2008/12/hogprestera-i-svara-situationer/

Vi slog omedelbart larm till HKV om att en militär bedragare, en person som saknar svenskt medborgarskap, hade lurat sig in hos MSS i Skövde. Vår varning om att FM låtit sig luras av bedragaren Manuel Knight, ”besvarades” med absolut och total tystnad.

Efter mycket om och men lyckades vi efter flera månaders tjat på FM få ut en kopia på ersättningen för den ”utbildning” Manuel Knight hållit i Skövde. Ersättningen uppgick till 50 000 kr. Efter mycket om och men har vi därefter till slut lyckats få ut ännu fler kopior från FM rörande ersättning som utgått till Manuel Knight. Det visar sig då att FM under mer än fyra års tid har köpt hans tjänster och för dessa hans ”föreläsningar” betalat sammanlagt över en halv miljon kronor. Nu är det iofs inte själva beloppet som är det allvarliga, utan det faktum att FM inte utan vår hjälp hade upptäckt denne bedragare.

Det är dessutom ett ödets ironi, att Manuel Knight under ett halvårs tid i sin tjänst haft Johan Svelander. Han är en tidigare underrättelseofficer som funnits hos FMUndsäkC, d v s Försvarets Tolkskola. Det är för oss obegripligt att Svelander inte upptäckte att chefen Manuel Knight inte var någon US Special Forces-soldat. Kanske belysande för kvaliteten på säk-folket?

Som bevis på att FM verkligen har betalat ut pengar till en militär bedragare, lägger vi här med ett par bilder: http://www.imagebam.com/image/638237501462529
-här en detaljförstoring: http://www.imagebam.com/image/c08ec1501462546

Länk till en av våra första artiklar om FM: http://manuelknight.blogspot.se/2015/11/forre-obn-avslojade-att-sverige-bara.html

Ni ledamöter som nu tagit emot denna information, representerar samtliga av Riksdagens partier. På det viset fördelar vi demokratiskt både informationen och våra gracer. Vår förhoppning är att ni med hänsyn till vad ni nu fått veta, inte blint väljer att lita på vad representanter för Försvarsmakten påstår om Sveriges säkerhetsläge. Kan inte FM ens upptäcka att man under flera års tid har haft en militär bedragare, en person med utländskt medborgarskap, i sin sold -ja, då finns det enligt oss anledning att vara synnerligen försiktig med att acceptera information från FM.

Sedan oktober 2015 är Manuel Knight internationellt uthängd som en military imposter -detta tack vare TAH, en USA-baserad organisation bestående av veteraner och som jagar militära bedragare. Både Sveriges Radio och Sverige som nation får utstå hån, spott och spe för att man enkelt låtit sig luras av denne moderne variant på Baron von Münchhausen. Här direktlänk:http://thisainthell.us/blog/?p=62177

Vi hoppas att ni Riksdagens ledamöter i FU ser lika allvarligt på detta som vi gör. Ett bra försvar kräver bra folk, inte naiva ryggdunkare som låter charlataner och bedragare likt Manuel Knight få komma in och undervisa och utbilda svenska soldater!

Med vänliga, men bekymrade, hälsningar!

//Groundhogs

När vi nu ikväll publicerar denna artikel, så har ännu inte ett ljud hörts från någon av ledamöterna i Försvarsutskottet. Skall även de bara sitta tysta och låta nationen Sverige bli internationellt utskämd? Detta med att ha bedragaren Manuel Knight som utbildare av svensk militär är en skandal av rent episka mått. Vi Groundhogs tvår våra tassar. Vi har inget omoraliskt gjort. Vi är bara budbärare av Sanningen.

Fotnot: Här nedan är namnen på ledamöterna som fick mailet. De är åtta stycken; tillsammans representerar de alla riksdagens olika partier.===============================================
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/