tisdag 9 maj 2017

Manuel Knight är ingen utbildad psykolog! Johanna Möller är däremot utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare. Varför döljer Sveriges Radio detta?

Som vanligt har vi Groundhogs svar på alla frågor. Nästan. Redan i gårdagens artikel väckte vi frågan om varför det i svensk press är så tyst om att Sveriges genom tiderna värsta socialsekreterare, Johanna Möller, är en utbildad socionom och som arbetat inom socialtjänsten.

Vi driver tesen att det är för att man inte vill genera en yrkeskår som totalt domineras av kvinnor som Johanna Möller inte presenteras med yrke/utbildning, utan man nämner bara att hon har drivit hem för ensamkommande pojkar och unga män.

Vi driver också tesen att orsaken till att svensk media -med ett par enstaka undantag- inte vill berätta om att Manuel Knight är en totalt hänsynslös bedragare, är att söka i att §1: han är är svart (man vill inte riskera kritik för att man påpekar att en svart man kan vara ohederlig) och §2: han har lurat hela den svenska journalistkåren (inklusive den extremt överskattade journalisten Stina Lundberg Dabrowski) och det är förstås genant för den svenska journalistkåren att en liten grävargrupp som Groundhogs kunde lägga fram övertygande bevisning för Manuel Knights mer än två decennier långa pågående scam i Sverige och andra länder. Hellre tiger man om att Manuel Knight inte är vare sig utbildad psykolog eller elitsoldat från US Special Forces. Undantagen är tidningarna Filter, Nya Tider, Östersunds-Posten, Smålandsposten m fl från tidningshuset Gota Media (dock inte Barometern eller Borås Tidning).

Under hela gårdagen rapporterade Sveriges Radio i sina nyhetssändningar i Ekot, att rättegången mot en mordmisstänkt 42-årig kvinna nu har inletts. Inte i en enda av de sändningar som vi bevakade nämndes att Johanna Möller är utbildad socionom och att hon arbetat som socialsekreterare. Det är märkligt att detta inte ens nämns, eftersom det var hennes utbildning och arbetet inom socialtjänsten som gav henne idén och kunskapen till att kunna dra igång lukrativa bolag som t ex Pangelius familjehemsvård AB.

Vi skrev igår att svensk media gärna nämnde yrket läkare när det kom till att berätta om brott, även då brottet inte begåtts i samband med yrket. Vi nämnde ”bunkerläkaren” som exempel och idag på morgonen kunde Sveriges Radio meddela följande ”Dalaläkare gripen för sexköp av barn i Asien”. Vi försvarar inga övergrepp, vare sig på barn eller vuxna, men vi undrar varför mannens yrke nämns i detta sammanhang, när hans gärningar inte har skett inom vården.

Självklart ses det som allvarligt när människor i förtroendeställning begår klandervärda och brottsliga handlingar och det har vi inga synpunkter på. Sådana personer skall med rätta kritiseras och det är inte fel att detta sker offentligt. Det är just därför som vi flera gånger kritiserat Manuel Knights svägerska Katarina Eriksson, en legitimerad sjuksköterska boende i Kungsbacka och som vi har fått bevis för att hon ljugit inför domstol när hon stått under s k sanningsförsäkran, dvs att hon har ljugit under ed, vilket är ett straffbart agerande. Det är givetvis extra förfärligt när det är legitimerad vårdpersonal som beter sig på det föraktliga viset.

Vi vet att Johanna Möller har sexutnyttjat unga afghanska män som varit i hennes vård och därför varit i beroendeställning till henne, men ändå vill inte media i Sverige vara ärliga och berätta om att detta är en socionom som på ett gräsligt vis utnyttjat sin maktställning. Läs mer här om sexutnyttjandet och vad som därefter hände: http://www.ekuriren.se/sormland/arbogahaktade-forhors-om-misshandeln-i-eskilstuna/

Tidningen Expressen har en cirka 13 minuter lång film som berättar om Johanna Möller. Man berättar att Johanna Möller avbröt sina gymnasiestudier. Man berättar att Johanna Möller så småningom läste in gymnasiekompetens via KomVux. Man berättar att Johanna Möller ”startar till slut ett privat familjehem”. Men man berättar INTE att Johanna Möller innan hon startade familjehemmet, hon i Örebro läste till socionom och att hon arbetat som socialsekreterare. Varför berättar man inte detta? Varför tiger reportern Filip Hannu på Expressen om Johanna Möllers utbildning och hennes tjänstgöring inom den kommunala socialtjänsten?

Här länk till artikel om Johanna Möller och där filmklippet finns med. Lyssna vid 1:10: http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/mord-bedrageri-mutbrott-och-hot/

PS: I slutet av filmklippet intervjuas kriminologen Leif GW Persson. Vid ca 13:30 säger han: ”det finns en risk för att hon döms till sluten psykvård”. Det där var ett rätt så anmärkningsvärt uttalande av en person som borde veta bättre än att resonera på det viset. Om det är så att Johanna Möller enligt lagens mening lider av en så allvarlig psykisk störning så att hon behöver vård, så skall väl inte en tidigare professor i kriminologi se det som en risk..? Skall vi tolka det som att Leif GW Persson är ute efter hämnd och tror att Johanna Möller ”kommer undan” med RPV, dvs rättspsykiatrisk vård? Hur tänkte Leif GW där?

Om Groundhogs får berätta vad vi ser i vår kristallkula när vi talar om påföljd för Johanna Möller, så finns bara fängelse. Livstids fängelse. Johanna Möller kommer inte att få vård enligt RPV.

PPS: Läs här vad vi för drygt ett år sedan skrev om socialtjänsten i Kungsbacka: http://manuelknight.blogspot.com/2016/03/maciej-zaremba-dns-valmeriterade.html

Lägg märke till att socialtjänsten i Kungsbacka har hyrt in Manuel Knight. Glöm inte en sak: Det är i den kommunen Manuel Knights svägerska Katarina Eriksson bor och arbetar. 


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.