Email: groundhogswe@gmail.com

fredag 4 mars 2016

Maciej Zaremba, DN:s välmeriterade journalist, nämner inte i vilken kommun man hittar 'Socialtjänsten från Helvetet', men vi gör det: KUNGSBACKA!

Det kan tyckas att vi Groundhogs lämnar ämnet Manuel Knight och alltmer börjar leka Kommungranskarna -ett uppskattat inslag hos Uppdrag Granskning, men bara lugn: Vi kopplar i denna artikel ihop Manuel Knight med Kungsbacka kommun på ett, vad vi tror, för de allra flesta högst överraskande och samtidigt obehagligt vis.

Den eminente och prisbelönte journalisten Maciej Zaremba är känd för sina djuplodande och synnerligen genomarbetade reportage om tillståndet i Sverige och det ur en mängd olika perspektiv. Vi länkar här till Wikipedia för att belysa hur han beskrivs: https://sv.wikipedia.org/wiki/Maciej_Zaremba

För knappt ett år sedan skrev han en serie artiklar med huvudrubriken Rättvisans demoner och som handlar om allvarliga brister inom svensk socialförvaltning och svenskt rättsväsende. Det var en formlig bredsida mot de verksamheter som är satta att värna och skydda inte minst de som är mest oskyddade i samhället, nämligen barnen. Groundhogs rekommenderar alla som råkar vara intresserade av att barn skall ha det bra i det här landet, att läsa alla artiklarna i serien, det handlar om totalt 5 stycken. Vi vill här särskilt lyfta fram den som publicerades 23 april 2015 och som hette ”Därför försvann Ellens pappa”. Det är en hårresande historia om hur en oskyldig pappa, ”Erik K”, slängs i häkte för misstänkta övergrepp på sin dotter ”Ellen” och efter att åklagaren bedömt påståendena om övergrepp sakna substans, släpps han fri. Men socialtjänstens handläggare trotsar vad åklagarens beslut innebär och fortsätter att hindra honom från att träffa dottern. Historien är till sin natur minst sagt kafkaisk. Uppdrag Granskning sände hösten 2013 ett program om ”Erik K” och som passande nog hette ”Processen”. Här info om UG:s program om ”Erik K”: http://www.svt.se/ug/erik-anses-skyldig-till-incest-trots-att-aklagaren-slappt-fallet

Här länk till Maciej Zarembas artikel i DN:

UG:s program och Maciej Zarembas artikel visar var för sig, att socialtjänsten i Kungsbacka styrs av en samling onda människor som sätter sig över de beslut som rättsväsendet fattat. Under en lång följd av år hade många pappor med barn i den kommunen blivit illa hanterade av folket på socialtjänstens 'Individ- och familjeomsorg', benämnd 'Kungsbacka IFO' och det hade till den dåvarande tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, (nu ersatt av IVO -Inspektionen för Vård och Omsorg) inkommit en mängd klagomål från en mängd pappor. Detta var runt åren 2010/2012 och Socialstyrelsen tog klagomålen på såpass stort allvar, så att det öppnades utredningar rörande hur Kungsbacka IFO egentligen hanterade pappor och barn. Det kom så småningom att utmynna i en tillsynsrapport som var oerhört kritisk. Den finner ni här:


Så här skriver Maciej Zaremba bl a i sin artikel om Kungsbacka:
<Erik K:s fall är nämligen ett av flera liknande i denna kommun. Efter ett tiotal anmälningar från fäder som känt sig diskriminerade av socialtjänsten gjorde Socialstyrelsen, IVO samt Actea Consulting (på uppdrag av kommunen) var sin genomlysning av densamma. Alla tre skildrar en kommunal förvaltning stadd i anarki. Det finns ingen ”målbild”, inget fungerande ledarskap, få dokumenterade rutiner. De flesta utredningar håller inte måttet. ”Situationen är kritisk gällande förmågan att klara uppdraget”, skriver Actea sommaren 2014.>

En kommunal förvaltning stadd i anarki.” -det är hårda ord. Vi Groundhogs har kanske hittat en delorsak till den anarki som Actea så sent som 2014 beskriver , för den 9 maj 2012 höll Manuel Knight en ”kurs” för kvinnorna på Kba IFO. Kommunen betalade SEK 18 950:- till Manuel Knight för att han skulle försöka ingjuta mod(?) i de kvinnor på Kba IFO, som vid den tidpunkten nog var rätt uppstressade av den granskning som Socialstyrelsen precis då höll på med. Vad sökte man hos Manuel Knight? En äkta falsk psykolog? En äkta falsk amerikansk elitsoldat? En äkta falsk karatevärldsmästare? Vi har inte svar på ovanstående, men vad det än vad man från Kba IFO:s sida efterfrågade, så vet vi nu att man inte fick annat än Manuel Knights sedvanliga bedrägeri.

Kungsbacka kommun köpte alltså in Manuel Knight, en bedragare, för att peppa sin usla IFO-personal när de blivit oroliga för att deras usla arbete vad gäller ärenden rörande pappor/barn skulle bli offentligt kritiserat av en statlig tillsynsmyndighet!

Som bevis på att kommunen gjort affärer med bedragaren Manuel Knight har vi här en kopia på fakturan (Klicka på bilden för högre upplösning).
imagebam.com

För kommunen var det Ingela Magnusson på IFO som tecknade avtalet, för Manuel Knight var det Camilla Heed, hans bokningsansvariga högra hand och numera medansvarig i det bedrägeri som fortfarande pågår -as we speak..

@Sveriges Radio/SVT: Ni båda underlät att kontrollera Manuel Knights påståenden om att han var elitsoldat och utbildad psykolog och ni gav istället honom massor av utrymme och tillfällen att få sitta och ljuga för alla i Sverige och det skedde i många fall i direktsändning, som t ex i Morgonpasset i P3. Börjar ni möjligen långsamt inse vad denna er underlåtenhet har medfört? Mängder av kommuner och företag har trott på era uppgifter om honom och de har därför förlitat sig på SR/SVT och tror att de tecknar avtal med en äkta psykolog, en äkta elitsoldat med stridserfarenheter från tre krig, en person som suttit som krigsfånge hos irakier och inte med en simpel bedragare, en charlatan. Man har under årens lopp förlorat miljoner på grund av ert slarv vad gäller källkontroll, vilket vi ser som oerhört allvarligt! Lika allvarligt är att ni inte vidtagit någon åtgärd alls för att korrigera era uppgifter om Manuel Knight, uppgifter som fortfarande finns tillgängliga via nätet och detta trots att ni redan för flera månader sedan blivit informerade av oss. Det är ni, SR och SVT, som skapat Den Nakne Kejsaren och för vars härjningar ni är moraliskt ansvariga!

Som avslutning några rader om framtiden. Vår förhoppning är att SR och SVT får möta hård kritik och saftiga skadeståndskrav från de kommuner och företag som låtit sig luras av SR:s och SVT:s försäkringar om att Manuel Knight var äkta, när i själva verket ingen som helst kontroll av hans von Münchhausen-mässiga påståenden hade gjorts. Den skada på olika företags varumärken som Manuel Knight orsakat, är närmast omöjlig att värdera i kronor och ören, men får bedömas vara avsevärd. Se den lista vi publicerade igår; Manuel Knight är som en omvänd Kung Midas, för istället för att allt han rör vid blir till guld, så blir t ex alla kommuners och företags varumärken solkade av att ha blivit kontaminerade av kontakt med denne samhällsparasit.