torsdag 24 november 2016

En bedragare finns i CTH:s periferi, men hans bedragarverksamhet riskerar ändå att skada själva varumärket 'CTH'


Bedragaren som finns i CTH:s periferi är ingen mindre än Manuel Knight. Som våra läsare vet, så har Manuel Knight chefsbefattningen i bolaget Sinkfield & Co. Två andra personer sitter också med i styrelsen för Sinkfield & Co, den ena är, inte helt oväntat, Anne Knight och den andra är märkligt nog, en viss Samuel Bengmark, professor på CTH, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Samuel Bengmark, med adress Billdals Hagenväg 34A i Billdal, Göteborg, kan inte sägas tillhöra samhället lägre skikt. Inte heller tillhör han samhällets utstötta, åtminstone inte än så länge. På detta vis presenterar han sig på CTH:s hemsida: https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/samuel.aspx

Att ha en tjänst, innefattande forskning/undervisning vid CTH, är att vara en del i eliten av de svenska lärosätena och Chalmers Tekniska Högskola är i internationell ranking bedömd vara ett av Sveriges allra främsta utbildningscentra. Läs här lite allmänt om CTH: https://sv.wikipedia.org/wiki/Chalmers_tekniska_h%C3%B6gskola

Samuel Bengmark är också knuten till GU, d v s Göteborgs Universitet. Det gör inte saken bättre.
Samuel Bengmark nämner att han deltar i ett projekt i Sydafrika: <Since 2008 I am involved a collaborative project, CESA, with Star for Life and students at the Software Engineering program at Chalmers. The purpose is the supply rural schools in South Africa with computers and basic education on how they can be used.> Vi vill påminna om att bedragarparet Anne och Manuel Knight även de har haft ett stickspår ned till Sydafrika där de hade tänkt att kränga kläder. Det var vid ett besök där som Manuel och Jeremy fotograferades intill Nelson Mandela-statyn (se vår artikel från igår, 23 november).

Samuel Bengmark är i lag med två av Sveriges genom tiderna värsta bedragare, Anne och Manuel Knight. Första gången hans namn nämndes i sällskap med paret Knight var i vår artikel från 28 oktober i år. Länk här: http://manuelknight.blogspot.se/2016/10/manuel-och-anne-knight-later.html

Samma dag skrev vi till Samuel Bengmark och gav honom ovanstående länk där han kunde få veta lite om vad vi fått fram om paret Anne och Manuel Knight och deras son Jeremy, så Samuel Bengmark är inte okunnig om vilka han dansar bedragartango med.

Den 1 november blev det en artikel om CTH som varumärke och hur illa den Knightska bedrägeriskandalen kan komma att skada Chalmers som varumärke. Här länk: http://manuelknight.blogspot.se/2016/11/chalmers-tekniska-hogskola-har-ett.html

Det är för oss en gåta hur Samuel Bengmark har kommit in i paret Knights bolag Sinkfield & Co. Vi har spekulerat om att de skulle ha träffats som grannar genom att paret Knight under en tid var boende i Billdal, men efter ett tips till oss, undrar vi om det istället var en föräldrakooperativt driven förskola i Billdal som förde ihop den välutbildade och sannolikt också bildade Samuel Bengmark med patraskparet Knight. Manuel Knight lär ha gjort bort sig inom föräldragruppen, men det kanske i så fall inte Samuel Bengmark noterade, eller så valde han att bortse från den information han då ev fick. Idag vet Samuel Bengmark vad Anne och Manuel Knight är för sorts folk, så nu kan han inte spela okunnig om sakernas tillstånd; han vet att bolaget Sinkfield & Co och där han sitter med som ledamot, det bolagets hela verksamhet är baserad på Manuel Knights lögner om att vara utbildad psykolog och tillhöra US Special Forces. Namnet Samuel Bengmark finns vid vår kontroll fortfarande med i redovisningen för styrelsen i Sinkfield & Co. Det betyder att han inte lyssnat på vad vi berättat. På matematiska institutionen finns Ulla Dinger. https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/ulla.aspx

Ulla Dinger innehar tjänsten som viceprefekt och därför tog vi kontakt med henne. Ur ett mejl vi skrev den 20 november, saxar vi nedanstående parti (ämnesrubriken var samma som dagens artikelrubrik):

<Det är knappast önskvärt att CTH smutsas ytterligare av att en anställd är i lag med ett bedragarpar. [..] Vår uppmaning i all vänlighet (vi ser inget egenvärde i att skada CTH), det är att få dig att se till att Samuel Bengmark asap klipper banden till Sinkfield & Co. Om han hoppar av nu i tid, så kommer hans engagemang i bolaget att snart av oss vara glömt och allt återgår till det normala. Om han däremot väljer att bli kvar i bolaget, så går det inte att undvika att det kommer att skvätta smuts på CTH:s varumärke när Manuel Knight-skandalen i början av nästa år med full kraft träffar fläkten.  

Som du säkert förstår, vill vi att du återkopplar till oss. Vi är inte farliga. Vi begår inga brott. Vi hackar inte. Men vi är kunniga inom flera områden och vi avskyr bedragare som parasiterar på akademikers titlar och vi avskyr dem som ljuger om att vara dekorerade elitsoldater för att på det viset tjäna grova pengar.
Med vänlig hälsning!

//Groundhogs>

Det är obegripligt att inte Ulla Dinger återkopplat. Det är lika obegripligt att inte Samuel Bengmark med buller och bång har hoppat av Sinkfield & Co. Hur tankspridd får en professor egentligen vara? Är han så världsfrånvänd, så att han inte inser hur hans namn i efterbörden av paret Knights bedrägeriskandal, kan komma att skada varumärket 'Chalmers Tekniska Högskola'? I så fall kan vi utnämna Samuel Bengmark till The Nutty Professor. Fast då syftar vi inte på att han skulle vara överviktig som Eddie Murphys rollgestalt, utan bara 'nutty'. Att Manuel Knight senaste året tappat rätt många kilo genom att följa vårt viktminskningsprogram (= regelbundet läsa vad vi publicerar på manuelknight.blogspot.se), det bjuder vi på. Manuel Knight kommer inte bara att ha tappat många kilon innan vi lägger honom till handlingarna, han kommer också att ha tappat ansiktet, anseendet, omgivningens respekt plus en stor del av sin försörjningsförmåga. Manuel Knight kommer dessutom att ha tappat större delen av sitt varumärke och det ödet lär han partiellt komma att dela med Samuel Bengmark och dennes arbetsplats Chalmers Tekniska Högskola.

Det är ju en form av bedrägeriverksamhet som Sinkfield & Co ägnat sig åt. Man har tillhandahållit Manuel Knight, en person som är en skrupulös svindlare och som under lång tid opererat i par med sin fru Anne Knight f Eriksson. Vi har skärmdumpar som visar hur Manuel Knight och hans stab gått in och ändrat i hur Manuel Knight presenterades på hemsidan tillhörig Manuel Knight Academy och Sinkfield & Co. Man är alltså medvetna om att man ägnat sig åt bedrägeri.

Samuel Bengmark och Ulla Dinger vet båda nu om att paret Knight sysslar med bedrägerier. Skall varumärket 'Chalmers Tekniska Högskola' med berått mod smutsas ytterligare? Är det inte dags att ledningen sätter ned foten och tar Samuel Bengmark i örat och ställer honom inför ett ultimativt val? Chalmers behöver varken paret Anne och Manuel Knight eller Sinkfield & Co. Det gör nog inte Samuel Bengmark heller.

 
Fotnot: Igår tilldelades dokumentärfilmaren på SVT Bosse Lindquist Stora journalistpriset i klassen Årets avslöjare för sin dokumentärserie Experimentet och som handlar om kirurgen Paolo Macchiarini. Vi Groundhogs ber att få gratulera! Strax före klockan åtta intervjuades pristagaren i programmet P 1 Morgon av Sveriges Radios Anna Hernek. Vid ett tillfälle utbrast Bosse Lindquist så här: ”Tack, Public Service!” Det var väl menat som en hyllning till det som gjort hans dokumentär möjlig, men han är samtidigt väl medveten om att public service i form av SVT och Sveriges Radio båda är informerade om att de har blivit scammade av bedragaren Manuel Knight. Hur vi kan vara så säkra på det? -Jo, för vi har skrivit till Bosse Lindquist och för honom berättat allt om skandalen med att SVT och Sveriges Radio vet om att de blivit bländade, charmade och lurade av Manuel Knight, men att de istället för att medge de faktiska omständigheterna, de nu med alla medel försöker dölja skandalen. Därför säger vi:

Skäms, Public Service!


  ===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/