onsdag 21 december 2016

Kan verkligen röntgenläkaren Ulf Strömsten beskrivas som tillhörande ”World renowned experts”? Fråga 2: Kan svenska folket lita på försvarsminister Peter Hultqvist?

Vi svarar (fråga 1): Nej, inte om de uppgifter vi fått oss tillhanda stämmer. I vår artikel i söndags nämndes namnet Ulf Strömsten. Vi hade fått uppgifter som tydde på att det fanns ett tätt samarbete mellan läkaren Ulf Strömsten och Manuel Knights svägerska, sjuksköterskan Katarina Eriksson. Vi besöker i denna artikel inte Östersund, men väl Slite på Gotland och Karlshamn i Blekinge. På fråga 2 svarar vi också nej och det är vårt slutgiltiga svar.

Här länk till söndagsartikeln om Sinkfield & Co:s program om bl a medicinsk uppföljning och coachning: http://manuelknight.blogspot.se/2016/12/bedrageribolaget-sinkfield-co-har-haft.html

Av detaljförstoringen i artikeln kan utläsas att Sinkfield & Co utlovar att man tillhandahåller citat: ”World renowned experts”. Olyckligtvis har Sinkfield & Co glömt att namnge dessa s k experter, men eftersom det framkommit indikationer på att svägerskan Katarina Eriksson varit knuten till den medicinskt uppföljande verksamheten och vi vet att hon samarbetat med läkaren Ulf Strömsten, så ligger det nära till hands att tro att det är han som åsyftas som ”expert”. Sedan 2009-10-12 arbetar Katarina Eriksson på Kungsbacka vårdcentral. Frågan är om Region Halland skulle ha medgivit bisysslan inom Sinkfield & Co om de hade fått nys om den. Vi tror inte det. Vi tror inte heller att hennes samarbete med Ulf Strömsten i tjänst hos bedrägeribolaget Sinkfield & Co skulle ha ursäktat henne. Region Hallands områdeschef för gemensam administrativ service, Martin Hansson, hade nog inte sett mellan fingrarna om detta kommit till hans kännedom.

Sedan en tid tillbaka lever Ulf Strömsten åter på Gotland. Nu bor han i Slite. Det där med att han sökt sig till Slite är intressant. Det var nämligen i Slite hamn som det Schweiz-baserade gasföretaget Nord Stream AG ville ha möjlighet att under arbetets gång få deponera rör för gasledningen Nord Stream 2. Här länk till info om bolaget: http://www.nord-stream.com/about-us/

Försvarsmakten föreslog att kommunen borde avslå med hänvisning till militär säkerhet och Region Gotland (som samtidigt är en enskild kommun), avstyrkte i förra veckan Nord Stream AG:s ansökan. Det där med den militära säkerheten som argument är intressant; samma sak gällde enligt FM för Karlshamn och även där sade kommunen nej till Nord Stream AG. Här en BLT-artikel ursprungligen publicerad 5 december: http://www.blt.se/karlshamn/karlshamns-kommunalrad-ska-traffa-utrikesministern/

Det kommunala bolaget Karlshamns hamn vill å sin sida gärna få Nord Stream AG som kund. Här en artikel från Kvällsposten den 17 december: http://www.expressen.se/kvallsposten/karlshamns-hamn-vill-ha-ryskt-gasavtal/

Anders Karlsson, styrelseordförande för det kommunala bolaget Karlshamns Hamn är irriterad över att man är på väg att missa en stor och ekonomiskt betydelsefull affär. Han anför att pratet om militär säkerhet bara är typ trams och hänvisar till att det i princip varje vecka anlöper ryska fartyg med rysk besättning till Karlshamn. Det där med ryska fartyg liggande i Karlshamn har varken FM eller försvarsminister Peter Hultqvist hittills haft några invändningar emot, men att icke-ryska arbetare skall få deponera stålrör i Karlshamn blir enligt dem en säkerhetsrisk för Sverige?! Vem försöker de lura egentligen? Går det att lita på den svenska försvarsmakten? Nej, inte om man skulle fråga oss. Glöm inte att det var FM som inte ens upptäckte att de hade den amerikanske militäre bedragaren Manuel Knight på sin lista över föreläsare man anlitade. Det var Groundhogs som förra året gjorde FM uppmärksamma på den där lilla fadäsen med att de hade haft en amerikansk militär bedragare till att utbilda svenska soldater. 

Kommer ni ihåg detta: ”Rysk skadad ubåt liggande på botten av Jungfrufjärden medan de sänder nödsignaler till Kaliningrad” -ungefär så lät det i oktober 2014. Så här skrev DN i en ingress 2014-10-19 (vår fetning): ”Försvarsmakten är nästan säker på att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård.” Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsmakten-det-kan-vara-en-ubat/

Groundhogs som grupp är nästan säker på att det pågår ett cyniskt försvarspolitiskt spel för gallerierna i syfte att med bedrägliga ”fakta” göra svenska folket russofobiska. På köpet medföljer då ett paket Nato-anslutning och en kraftigt förbättrad inhemsk försvarsindustri med välfyllda orderböcker och som kommer att politiskt gynna framförallt industrifackens huvudsakligen socialdemokratiskt röstande medlemmar med en ökad sysselsättning.

Som konklusion: Lita inte på försvarsminister Peter Hultqvist eller på representanter för Försvarsmakten. Lita förstås inte heller på Manuel Knight, inte på svägerskan Katarina Eriksson eller på hennes samarbetspartner Ulf Strömsten. Vi skulle vilja citera Nationalteatern, fast vi justerar texten en aning: ”För den som själv har nåt att dölja ropar på förstärkt försvar.” Nå, vad säger doktor Ulf Strömsten om det där?

imagebam.com
 ===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/