torsdag 1 december 2016

Manuel Knight har personligen ollat Chalmers Tekniska Högskola! Manuel Knights bildning/utbildning ligger på lägsta nano-nivå, men ändå togs han in där som föreläsare! Varför?

Vi har inga svar att ge, men bara för att man är okunnig är det inte fel att fråga. Vi har på olika sätt försökt att göra CTH uppmärksammade på att samröre med bedragaren Manuel Knight ger irreparabla varumärkesskador på Chalmers, Sveriges högst rankade tekniska universitet, men vi har inte blivit lyssnade till.

I ett par tidigare publicerade artiklar har vi visat att Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har drabbats av indirekt kontakt med bedragaren Manuel Knight. Hans bolag Sinkfield & Co leds av tre personer, där förutom frun Anne Knight man också finner Samuel Bengmark, professor i matematik på CTH. Klicka på etiketten 'Samuel Bengmark' så kommer artiklarna upp.

Vi har alltså tagit direkt kontakt med både Samuel Bengmark och institutionens viceprefekt, Ulla Dinger och klargjort för dem att Manuel Knight och hans fru Anne sysslar med bedrägerier, men ingen av dem har återkopplat. Vi försökte vara explicita i våra varningar rörande den hotande risken för varumärkesskada, men varken Samuel Bengmark eller Ulla Dinger tycks bry sig. 

Denna deras tystnad gör att vi nu tar ett steg till och idag presenterar bevis för att Chalmers Tekniska Högskola har anlitat Manuel Knight som föreläsare. Ur vårt arkiv hämtade vi upp den här:
 
På sid 8 (av 29) finns Manuel Knight med på bild och alla kan se följande text:

MC2 day

Manuel knight held a lecture on high-performing culture.

Det räcker för att vi skall slå fast att Chalmers Tekniska Högskola har låtit sig luras av Manuel Knight. Vad har denne charlatan att erbjuda CTH? Platt ingenting! Manuel Knight påstås hålla föreläsningar om att högprestera, men sanningen är nog snarare att han ”högpestifierar” de varumärken han tillåts ”olla”, d v s komma i kontakt med. Dessa varumärken blir då ohjälpligt och långvarigt kontaminerade och det kommer att visa sig när skandalen med Manuel Knights långvariga bluffande, några veckor efter nyår, med full kraft har slagit ner i det svenska Folkhemmet. 

Groundhogs säger bara: Håll till godo!

Fotnot: Verbet 'olla' ges i Wiktionary följande förklaring ”Att olla något, betyder att man medelst toppen av det manliga könsorganet vidrör sak eller person. Andemeningen med detta förehavande är att göra anspråk på objektet ifråga. Metoden är synnerligen effektiv..”


==============================================

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN!

Efter att Chalmers-artikeln publicerades strax före 06 har vi nåtts av nyheten att ingen mindre än Bibi Rödöö, producenten för Sommar resp Vinter i P1, på Julafton kommer att sitta som programpresentatör. För oss Groundhogs är detta besked som en förtida julklapp. Bibi Rödöö är mest känd för att det är hon som med aktiva medel försöker mörka skandalen med att man år 2008 lät bedragaren Manuel Knight få vara Sommar-pratare. Bibi Rödöö är sedan drygt ett år väl informerad om att Sveriges Radio lät sig luras av mannen som med sina lögner och bedrägerier under två decennier pinkat in större delen av det svenska samhället. Se bara ovan hur Manuel Knight har tagits in som ”föreläsare” på Chalmers Tekniska Högskola. Vi gissar att detta skedde med benägen hjälp av Samuel Bengmark.

Bibi Rödöö har lovat att hon på Julafton kommer att berätta lite om vad som hänt bakom kulisserna. Vågar vi gissa att hon inte med ett ord kommer att prata om när tidigare SR-medarbetaren Inga Rexed år 2008 totalcharmades av Manuel Knight och lät sig fotograferas intill den spännande, falske psykologen som också påstår sig ha varit krigsfånge hos irakierna.

Klockan 13 kommer Bibi Rödöö att offentliggöra namnen på de åtta personer som skall vara Vintervärdar denna säsong. Groundhogs har förhoppningen att även i år få höra författaren och pastorn Tomas Sjödin filosofera och fundera över Livet. Vi rekommenderar varmt hans senaste bok Den som hittar sin plats tar ingen annans. Som av en ren tillfällighet så anger den titeln något av det som driver oss: Manuel Knight har klafsat in i det svenska samhället och istället för att vara tacksam över det som Välfärds-Sverige har gett honom, så har han ägnat sin tid här till att vilseleda och plundra. Manuel Knight har inte hittat sin plats, men vi har hittat den åt honom: en cell i ett amerikansk fängelse och med Bibeln som enda litteratur. Vi rekommenderar honom att börja med att läsa Tio Guds Bud.

 ===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/