fredag 2 december 2016

”Lasse Wierup: Svårt att förstå hur Säpo missade” -så läser vi i DN. Lasse Wierup syftar på missar gällande en IS-rekryterare som opererat på svensk mark. Det är väl ingenting mot hur Säpo missat vad gäller amerikanen Manuel Knight som under två decennier vilselett hela det svenska folket inklusive Försvarsmakten?

Vi tror oss också ha svaret på vår fråga om varför Manuel Knight aldrig hann upptäckas innan vi gjorde utgrävningarna som ledde fram till att han nu är internationellt avslöjad: Han var (1) amerikansk militär som sökt sig till Sverige och (2) godkänd av Stina Lundberg Dabrowski. Av henne godkänd? -ja. Kontrollerad? -ack, nej!

Sedan vi för första gången satte våra jordiga grävlingtassavtryck i denna blogg, har vi pekat ut Stina Lundberg Dabrowski som den person som allra mest bidrog till att få in bedragaren Manuel Knight i det svenska Folkhemmet och detta helt okontrollerad. Vi har t o m skapat uttrycket 'Dabrowski-effekten' för att åskådliggöra hur det hela gick till. Efter programmet Stina! från 2007 beredde förra SR-medarbetaren Inga Rexed år 2008 plats för Manuel Knight att bli Sommar-pratare. (Se vår tilläggsmeddelande i gårdagens artikel).

Väl inne i Folkhemmet har Manuel Knight därefter kunnat operera helt fritt; jfr det vi kallar 'kaserngårds-syndromet'. Alla har lutat sig mot uppfattningen att någon längre bak i kedjan checkat honom, men det har aldrig skett. På så vis har Manuel Knight kunnat bli inbjuden till att ”föreläsa” för rättsvårdande myndigheter, Försvarsmakten, Alliansens alla fyra partier under deras tid i regering plus ett stort antal kommuner och en oherrans massa företag. Manuel Knight har vidare under årens lopp kunnat ta sig fram och mingla med t ex diplomatfolk och dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt och av Sveriges Radio har han bjudits in att få kommentera bl a politiska skeenden. Alla dessa som anlitat honom har dessvärre blint litat på den extremt övervärderade journalisten Stina Lundberg Dabrowski och kunde väl aldrig tro att hon fullständigt struntade i att granska Manuel Knight. Om det finns nån som i journalistiska sammanhang gett självgodheten ett ansikte, så är det hon.

Stina Lundberg Dabrowski har att i den närmaste framtiden svara på ett stort antal frågor om varför hon blev så bländad, charmad och lurad av Manuel Knight, så att hon helt tappade sitt journalistiska förnuft och bara repeterade vad han hade tutat i henne. Hon bara gapade och svalde. Detta är naturligtvis synnerligen pinsamt för Stina Lundberg Dabrowski. Hon är ett offer för det vi kallat för 'Macchiarini-effekten' -det är att som kvinna bli bländad, charmad och lurad och därefter sänka garden och kapitulera. Stina Lundberg Dabrowski blev knockad av Manuel Knight. Det blev också Inga Rexed och Anja Thorkelsson, nuvarande kanalchef på P4 Kalmar och det blev många andra kvinnor, dock inte Katarina Eriksson, alltså Manuel Knights svägerska, fast det är en annan historia och som vi lovar att återkomma till.

Men är det rimligt att svenska Säpo blint förlitar sig på vad Stina Lundberg Dabrowski har berättat? Hon är visserligen en prisbelönt journalist, men en usel sådan vad gäller att kolla fakta. Även SVT:s vd, Hanna Stjärne, är ju prisbelönt som grävande, men se bara vart det har lett henne: till att försöka mörka att Manuel Knight har lurat SVT. Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, sitter även hon och mörkar att Manuel Knight lurat dem. -Ja, gode tid en sån cirkus.

Varken Säpo eller Must, den militära motsvarigheten till Säpo, har upptäckt att Manuel Knight är en bedragare. Vi har i tidigare artiklar kunnat visa hur Johan Svelander, en tidigare Must-officer, under ett halvt års tid var anställd hos Manuel Knight. Vi har flera gånger ställt oss frågan hur illa det är ställt med vaksamheten och kompetensen hos folket hos Must. Vi har nu svaret: Hur illa som helst! När vi genom Uppdrag granskning:s försorg har fått veta att Säpo inte noterar en skäggig mans ”fritidsverksamheter” på svensk mark, länk här: http://www.svt.se/ug/ug-referens/den-svenske-terroristen
 
-så skall vi inte förvånas över att Manuel Knight har sluppit undan granskning och kontroll. Inte skulle väl en amerikansk medborgare, tillika militär, kunna ha fräckheten att ljuga i svensk radio och teve? Säpo och Must lät bli att göra sitt jobb, det vet vi nu. Inom parentes kan vi passa på att berätta om att vi har informerat Uppdrag granskning om Manuel Knights långvariga bedragarförehavanden i Sverige, men de har inte visat något större intresse för saken. Hittills..

Nåväl. Till Lasse Wierup och hans artikel i DN den 30 nov. Länk här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/lasse-wierup-svart-att-forsta-hur-sapo-missade/

Vi lånar ett stycke ur hans text. Det är slutet av artikeln och så här skrev Lasse Wierup (vår fetning):

<Säpos operative chef Anders Kassman vädjar i Uppdrag granskning om allmänhetens förståelse för att man inte agerat mot Abu Omars mörka verksamhet. I vanlig ordning är allt som rör ärendet hemligt. Men av allt att döma ger fallet en relevant förklaring till att Sverige är ett av de länder där al-Qaida, al-Shabaab och IS haft lättast att rekrytera.>

”allmänhetens förståelse” -för vadå? För lättja och inkompetens? Vi byter ut några ord och redigerar fritt och lågt. Då blir vår text så här:

<Säpos operative chef Anders Kassman vädjar i Uppdrag granskning om allmänhetens förståelse för att man inte agerat mot Manuel Knights mörka verksamhet. I vanlig ordning är allt som rör ärendet besynnerligt. Men av allt att döma ger fallet Manuel Knight en relevant förklaring till att Sverige är ett av de naiva länder där en svart person kan ljuga hej vilt, då en svart persons utsagor inte ifrågasätts, eftersom det vore att kränka dennes/dennas mänskliga rättigheter och man då skulle få Afrosvenskarnas Riksförbund på halsen.>

Sverige tog under åren 1967-1973 emot ca 800 amerikaner som valde att försöka undvika Vietnam. En del var sådana som redan hade varit en eller flera vändor medan andra riskerade att sändas dit efter att ha blivit 'drafted', d v s tvångsrekryterade med risk att bli skickade till Vietnam. Bland de amerikaner som kom till Sverige fanns både vita och svarta. Svensken i gemen hade inget skäl att misstro dessa unga män eller deras avsikter/bevekelsegrunder. Detta har gett paret Anne och Manuel Knight ett utrymme till att bete sig bedrägligt (ljuga om att vara elitsoldat, ljuga om att vara emot våld) och tjäna grova pengar på dessa sina grova lögner.

Tidigare i år gav Carlssons förlag ut boken Desertörerna av författaren/journalisten Johan Erlandsson. I boken tecknas porträtt av några av de amerikaner som deserterade. Vi kommer att ta kontakt med Johan Erlandsson och berätta för honom om Manuel Knight, amerikanen tillika pansarsoldaten som parasiterar på svenskens generositet. Ärendet Manuel Knight kunde bli till ett appendix i nästföljande utgåvor.

Tidningsgranskarsektionen inom Groundhogs följer inte bara DN och övriga delar av ”normalpressen”, utan även tidningen Proletären hamnar under våra argusögon. I årets nummer för v 47 fann vi följande två illustrationer:

imagebam.com

Ingen dum illustration alls. Särskilt som motbild till DN:s okritiska propagerande för en svensk Nato-anslutning. När Sveriges försvarsmakt inte ens upptäcker att de använder Manuel Knight, en amerikansk militär bedragare, till att utbilda svenska soldater -ja, då är det inte mycket bevänt med den militärsäkerhetsmässiga bedömningsförmågan. Sagt upplysningsvis.

  ===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/