fredag 3 mars 2017

”Pixlat -av hänsyn” Även denna vecka pågår branschorganisationen TidningsUtgivarna:s kampanj för att torgföra sin uppfattning om varför det finns skäl att pixla ansikten och hudfärg. Vi Groundhogs har inga problem med att TU vill vara restriktiva med att exponera folk, även om dessa individer skulle vara misstänkta för brott

Varje publikation eller skribent får välja den väg som passar dem bäst. Att vi går hårt ut mot folk i Manuel Knights stab och folket i den Knight-Erikssonska klanen, innebär inte att vi som kollektiv, eller delarna därav, skulle ha några problem med att offentligt stå för varje ord som skrivs och publiceras. Vi är inte anonyma för att få näthata, utan för att kunna få fortsätta att gräva utan att bli attackerade av Manuel Knight eller hans hejdukar.

Alla förstår att Manuel Knight och folket runt omkring honom gärna skulle vilja se vår verksamhet och vår blogg bli stoppad. I en tidningsintervju har Manuel Knight påstått att han och hans familj är utsatta för direkta och indirekta hot. Bara trams! Vi Groundhogs hotar inte vare sig Manuel Knight eller folket omkring honom på annat sätt än att vi, med våra gräv och våra publiceringar, stör deras alltjämt pågående bedrägeriverksamhet. Manuel Knight är beroende av att hans kort inte blir synade och hans bluff blir exponerad, för då minskar hans och stabens inkomster, så enkelt är det.

Svensk reguljärmedia är som i chock efter att först Filter och sedan Medierna i P1 kunnat visa att DSJ, Den Svenska Journalistkåren, som kollektiv har betett sig rent bedrövligt vad gäller Fallet Manuel Knight. DSJ har under två decennier bara citerat vad tidigare skribenter påstått om Manuel Knight, den slapphet som vi har beskrivit som ”kaserngårdssyndromet”. Man har i princip agerat som vid Följa John. Efter april 2007 blev det ännu värre, för sedan dess har det varit Följa Stina!

Och nu är det därför alldeles tyst om skandalen med att DSJ inte gjort sin läxa, utan bara förlitat sig på att t ex Stina Lundberg Dabrowski kontrollerat Manuel Knights uppgifter. Så skedde ej, för Stina blev uppcharmad och känslomässigt uppraggad av manipulatören Manuel Knight och hon tappade både det ena och det andra och gick därför i god för att Manuel Knight minsann var äkta vara. Den journalist som ämnar beskriva vad som skett i Fallet Manuel Knight, den kommer ofelbart att tvingas formligen krossa Varumärket Stina Lundberg Dabrowski. Det förstås under förutsättning att den journalisten vill vara ärlig och berätta Sannigen om vad som hänt och hur det blev så här med en nu totalt paralyserad svensk press och med en journalistkår som bara tittar bort. I bästa fall i skam, men vi är inte övertygade om att DSJ skäms.

Det där för oss tillbaka till inledningen av denna artikel. TidningsUtgivarna brottas med problemet med att framförallt papperstidningar har det svårt med att få lönsamhet i verksamheten. Då vill man slå på stora trumman för att man inte i onödan exponerar folk; man vill verka ansvarstagande, inte vara som Avpixlat o likn publikationer. Fast om man mörkar det faktum, att Manuel Knight nu är avslöjad som varande en av Sveriges genom tiderna värste bedragare, då är man inte hederlig, då berättar man inte vad som framkommit och vad som bevisats av oss, nämligen att Manuel Knight är en bedragare som bl a påstår sig vara utbildad psykolog/”trained psychologist”. Vi har bevisat att Manuel Knight påstår detta. Vi har det från bl a hans egenproducerade broschyr från år 2010. -Period! Period! Period!

@Jeanette Gustafsdotter: Du är vd för branschorganisationen TidningsUtgivarna. Du har till Sveriges Radio sagt att dina medlemmar, alltså den svenska pressen, på allvar tar sitt ansvar och därför granskar och då också informerar oss medborgare om sådant som händer runt omkring oss. Dina medlemmar, alltså stora delar av den svenska tidningsvärlden, har i sin tur stora delar av DSJ, Den Svenska Journalistkåren, anställd hos sig. Tycker du inte att det är konstigt att i princip ingen ur DSJ skriver om det som Magasinet Filter och Medierna i P1 gått ut med, nämligen att Sverige under mer än två decennier blivit lurad av en amerikansk svindlare i mångmiljonklassen?

Du, Jeanette Gustafsdotter, du vet ju hur oerhört kritisk Den Nye Presidenten är till media generellt och hur han t ex nu blockerar bl a CNN och New York Times från att deltaga under Vita Husets möte med pressen och annan media. De båda försöker, tillsammans med annan ansvarstagande media, granska och rapportera och informera om vad som sker kring Den Nye Presidenten och hans nya administration. De motarbetas av Den Nye Presidenten. Du, Jeanette Gustafsdotter, du har som vd för TidningsUtgivarna ett oerhört stort ansvar för att se till att den svenska medievärlden i de framtida historieböckerna inte riskerar att få kritik för att man år 2017 bara tittade bort vad gällde skandalen med Manuel Knight aka Den Amerikanske Vännen aka Psykopaten Tom Ripley.

Att DSJ, med bara ett par undantag, tiger om Manuel Knights långvariga scam av hela nationen Sverige, då inkluderande Polisen, Åklagarmyndigheten, Försvarsmakten, Sveriges Radio och SVT -det är ingenting du reagerar över, Jeanette?

Vet du, Jeanette Gustafsdotter, vi börjar tro att Den Nye Presidenten kanske trots allt har rätt när han hävdar att man inte kan lita på media generellt och det vore väl inte helt bra om det är på det viset? Vet du, Jeanette Gustafsdotter, vet du att vi tror att DSJ:s tystnad kommer att resultera i att alternativ media kommer att kunna komma att bli betraktad som mer pålitlig än reguljärmedia och det var väl inte det du och dina medlemmar inom TidningsUtgivarna drömde om?

Vi påstår att de svenska tidningshusen och DSJ med sitt tigande om Manuel Knight-skandalen, har visat att det inte går att lita på att reguljärmedia klarar sitt uppdrag: att ta ansvar och att granska och att rapportera och informera.

De svenska tidningshusen och DSJ har målat in sig i ett hörn. Detta har skett medan man samtidigt sågar av den gren man sitter på. Grenen som är märkt: Det Svenska Folkets Förtroende för Reguljärmedia..

Fotnot: Manuel Knight har på fullt allvar hävdat att han aldrig skulle ha utgett sig för att vara utbildad psykolog, utan att detta skulle ha varit något som andra "av misstag" har etiketterad honom som; se t ex vad han ljuger Filter:s reporter Oskar Sonn Lindell med rakt upp i ansiktet när denne inför nr 54 intervjuar Manuel Knight (s 62): "Jag vill inte bagatellisera det här överhuvudtaget. Det är samma sak med att jag är legitimerad psykolog – det har jag aldrig påstått."

Följande är ett citat från en artikel vi publicerade den 7 december 2016: <På sid 2 i broschyren kan vi intill aggressionsbilden föreställande Manuel Knight läsa följande (vår fetning): ”Today, Manuel Knight is a trained psychologist and one of Europe's most sought after speakers”.>
Här länk till artikeln och som också visar bild på Manuel Knight intill påståendet om "trained psychologist": http://manuelknight.blogspot.com/2016/12/idag-for-22-ar-sedan-foddes-jeremy.html

Manuel Knight är en lögnare punkt! punkt! punkt!


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.