tisdag 14 mars 2017

”Våld och ungdomar” -kompendiet som Manuel Knight använde för att lura till sig pengar från skolor i bl a Göteborgsområdet. Den mannen har absolut ingen skam i kroppen!

Söndagen den 5 mars publicerade vi en artikel som kunde visa upp det kompendium som Manuel Knight använde sig av kring åren 1998-1999, när han försökte få rektorer att köpa in honom som ”föreläsare mot våld”. Med hjälp av det kompendiet började Manuel Knight sin svenska bana inom det grova bedrägeriets område.


Här nedan själva dokumentet:


Vi undrar vem som kan ha skrivit kompendiet och varför inga påståenden styrks. Där står bl a att läsa, att ”det oprovocerade våldet ökar fortfarande”. Eftersom det i dokumentets huvud står ”Ett föredrag av Manuel Knight”, så är vår gissning att det är Manuel Knights eget oprovocerade våld som åsyftas. Att just det våldet fortfarande ökar, är i så fall ingenting förvånande. Minns t ex hur Manuel Knights militära kamrater kunde berätta om hur han helt oprovocerat kunde slå ned nån på krogen bara för att ”show off his karate skills”. Här länk till vår artikel som visar den hänsynslöse våldsromantikern Manuel Knight: http://manuelknight.blogspot.se/2016/11/hej-manuel-knight-ur-skuggorna-fran.html

Ingressen i Manuel Knights kompendium avslutas med att ”det finns ljuspunkter”. Ett försåtligt sätt att formulera sig; det skall naturligtvis få oss att tro att en av de ”ljuspunkter” som skulle rädda barn och ungdomar från att dras in i våld, skulle heta Manuel Knight. Låt oss för ett ögonblick lämna granskningen av kompendiet och titta närmare på hur det ser ut runt Manuel Knight. Vi kan då raskt konstatera att Manuel Knight som uppfostrare av egna barn inte varit nån starkt lysande stjärna: sonen Jeremy Knight (f -94) är en flerfaldigt dömd narkotikabrottsling och vi kan här lägga till att det är en ung man med mycket stora aggressionsproblem. Jeremy Knight rör sig ute på stan i ett kickers-gäng och han slåss. I dessa sammanhang händer det att han åberopar sin fars namn, ungefär som när nån annan liten gatuligist hävdar att den typ ”har kontakter inom HA”.

Familjen Knight har stora familjeproblem och de började innan vi Groundhogs startade vår granskning av familjen Knights bedrägerikoncept, så det håller inte att hävda att Jeremy Knights missbruk skulle vara avhängigt vår närgångna utredning av familjens mångmiljonbedrägeri. Manuel Knight vill utåt framstå som Den Store Familjefadern och som skall exponeras i tidningsartiklar och i tex intervjuer. Lyssna gärna här på hur Sveriges Radio:s reporter Anja Thorkelsson år 2001 blir förledd av Manuel Knight och målar upp bedragaren som en ömsint pappa:
Åter till kompendiet och där vi läser: ”Jag vet hur det känns. Jag har alltför många gånger varit gärningsman och offer. Och jag vet tyvärr hur det kommer att bli om vi inte gemensamt stoppar våldet nu!” Det där skall illustrera hur Manuel Knight tidigare varit en buse, men nu blivit en icke-vålds-förespråkare. Manuel Knight är en falsk profet och som tyvärr fick ett John Hron-stipendium.

I nästa stycke påstås Manuel Knight ha tillhört ett gäng och att hans gäng slogs mot andra gäng. I intervjun (2001) med Anja Thorkelsson hävdar han att han inte tillhörde nåt gäng, utan att han försökte undvika gäng -för att slippa slåss..

Kompendiet igen. Därefter är det dags för den grova lögnen om alla de krig som Manuel Knight påstår sig ha upplevt. Manuel Knight ljuger fräckt om att han skulle ha upplevt krig i Grenada och Panama. Sanningen är att han aldrig har varit där, i alla fall inte som stridande soldat. 
Manuel Knight ljuger fräckt om att vara ”elitsoldat i amerikanska 'Special Forces' mellan 1984 och 1994”. Sanningen är att han aldrig tillhört US Special Forces. Se här vårt bevis för att Manuel Knight ljuger: http://manuelknight.blogspot.se/2015/11/har-ar-beviset-for-att-manuel-knights.html
Manuel Knight ljuger fräckt om årtalen. Han påstår att han lämnade US Army 1994. Redan 1993 fanns Manuel Knight nere i Göteborg och bodde där ihop med Anne Eriksson, nu fru Anne Knight.

Manuel Knight hävdar att ”våld, hat och död är vardagsmat för en elitsoldat”. Om så skulle vara fallet, vilken tur att inte Manuel Knight blivit nån elitsoldat, för just ”våld och hat” uppvisar den aggressive mannen tillräckligt av redan som det är. Manuel Knight kan endast med yttersta svårighet tygla sina aggressioner. Hans uppväxt och hans gener sitter kvar i honom.

Längre ned kan vi se ännu ett par lögner. Vi läser ”Jag är gift och har två små barn” Manuel Knight gifte sig inte förrän år 2006 och då med Anne Eriksson. När kompendiet upprättades hade Manuel Knight visserligen två barn som då var små, Jeremy Knight resp Jennifer Knight (f -96), men han har också en dotter i USA och ett barn i Tyskland. Dessa två sistnämnda har Manuel Knight inte tagit minsta ansvar för och vill inte heller kännas vid, eftersom de stör bilden av en omtänksam och ansvarstagande pappa. Däremot är Anne Knight väl medveten om dessa barns existens, men även hon döljer dessa barn för omvärldens ögon. Smutsigt folk, paret Knight!

Blad 2 i kompendiet skall visa på hur upplägget med ”föreläsningen” är tänkt att genomföras. Vi kan se att målgrupperna finns inom ”mellan-, högstadie-, gymnasie- och universitetselever”. Det kan tyckas lite sent att på universiteten försöka nå studenterna med prat om icke-våld, fast kanske tänker sig Manuel Knight kunna förhindra en upprepning av studentrevolterna från 1968? Vi vet inte. Men vi vet att många rektorer tyvärr köpte in Manuel Knight och lät honom stå och ljuga för skolungdomar. Eftersom skolorna har egen ekonomi är det svårt att få en överblick hur mycket pengar som t ex skolorna i Göteborg slängt ut på denne bedragare.
Vi avstår från att i detalj gå igenom dravlet på blad 2, men visst kan en rektor bli förledd av pratet om att ”kunna minska våldet” och därför ta in Manuel Knight i hopp om att ”minska våldet”. Vi riktar inte vår kritik mot vare sig rektorer eller lärare, utan det är förstås Manuel Knight som skall kritiseras för att han parasiterar på föräldrars och pedagogers oro för våld inom och utom skolan. Det är skamligt att, med lögner som bas, hålla dyra ”föreläsningar” och som utmålas kunna leda till minskat våld i samhället. Det är bedrägeri, Manuel Knight!

Blad 3 har vi i förra artikeln tittat lite närmare på vad gäller de två referenspersoner som Manuel Knight anger. Lasse ”Brandmannen” Gustavsson (Gustafsson) är Manuel Knights parhäst och vi hävdar att Lasse är införstådd med att Manuel Knight sen mer än tio år tillbaka kör en storskalig scam med sitt upplägg om att vara ”utbildad psykolog” och ”elitsoldat i Special Forces” och lögnen om sin ”krigsfångenskap”.
Ann-Britt Grünewald vill öht inte ha nåt med bedragaren Manuel Knight att göra. Bra där!
Längst ned på sidan kan vi läsa bl a detta: ”Konsultfirman Edmond-Saintfield” följt av ett organisationsnummer och information om att företaget innehar F-skattsedel. Påminner inte firmanamnet ”Edmond-Saintfield” ganska mycket om bolagsnamnet Sinkfield & Co ? I intervjusammanhang har Manuel Knight sagt att bolagsnamnet kommer från Edmond Sinkfield, den siste som föddes som slav i USA och som Manuel Knight förstås hävdar är en släkting till honom. Fast vem är då Edmond Saintfield?

Med den frågan hängande i luften lämnar vi kompendiet för den här gången, men kika gärna ordentligt på blad 4 och 5. Vi planerar att senare återkomma till dessa.

Ett PS om en helt annan sak: Igår beviljades Försvarsmakten en halv miljard kronor. Det är vår förhoppning att dessa pengar kommer att användas på allra bästa sätt. Det innefattar två poster. Den första och största blir att antingen upprusta och utveckla Must, eller i annat fall ersätta Must med nånting vassare, nåt som i tid skulle ha kunnat upptäcka att Manuel Knight är en militär bedragare och inte låtit honom under flera år få utbilda svenska soldater. 

Den andra utgiftsposten skulle bli att se till att få Lars Nicander, forskningschef på Försvarshögskolan, att omgående gå i pension. Den mannen har tillsammans med Sveriges Radio, hans privata megafon för att sprida russofobi, personifierat begreppet förvillare. En annan är Mikael Holmström på DN (ex SvD). Dessa båda herrar är spridare av desinformation punkt


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.