torsdag 2 mars 2017

Maud Olofsson vägrade inställa sig till KU-förhör angående den skandalösa Nuon-affären. Därför knappast nån mening att vi kräver besked från henne om hur många gånger hennes projekt Arbetslivsresurs har använt sig av bedragaren Manuel Knight som ”föreläsare”

Maud Olofsson är opålitlig. Nuon-affären ledde till förluster för mer än 15 miljarder för nationen Sverige. När Maud Olofsson kan göra så usla affärer med Holland, så kan hon säkert göra lika usla affärer med Manuel Knight. Se det i så fall så här: En katastrof, Maud Olofsson, anlitar en annan katastrof, Manuel Knight. Eller om man så vill: en blind leder en annan..

Den 26 februari skrev vi en liten artikel som berörde journalisten Karin Wandrell, f n anställd på reklambyrån Snick-Snack. Det var Karin Wandrell som år 2009 i publikationen Resurs skrev en helt makalöst okritisk hyllningsartikel rörande Manuel Knight. Hela artikeln formligen osar av att Karin Wandrell låtit sig bli påverkad av den spännande och karismatiske amerikanske mannen. På likartat vis som Stina Lundberg Dabrowski, även hon, lät sig bli påverkad av Manuel Knight, den spännande och karismatiske amerikanske mannen..

Resurs gavs ut av Arbetslivsresurs, så vi beslöt oss för att ta kontakt med dem för att höra hur ofta man hade anlitat bedragaren Manuel Knight. Den 3 februari skrev vi ett vänligt och samtidigt informativt mejl till dem och vi gav där de uppgifter som kunde behövas för att de enkelt skulle kunna få fram de dokument vi efterfrågat.

Rubriken till vårt mejl var lättläst: Arbetslivsresurs har tyvärr vid flera tillfällen anlitat Manuel Knight, en bedragare. Vi efterfrågar kopior på fakturor.

Från: Ground Hog <groundhogswe@gmail.com>
Datum: 3 februari 2017 21:06
Ämne: Arbetslivsresurs har tyvärr vid flera tillfällen anlitat Manuel Knight, en bedragare. Vi efterfrågar kopior på fakturor.
Till: info@arbetslivsresurs.se
Hej!
Vi har fått uppgifter som bortom tvivel visar att Sommar-prataren m m Manuel Knight 641120-XXXX av [gamla] Arbetslivsresurs har anlitats för olika uppdrag som föreläsare etc. Vi önskar därför få ut kopia på alla kvitton/avtal/kontrakt rörande denna person. Vi vill också med det kunna få information om vem som vid de olika tillfällena upprättade de resp avtalen med Manuel Knight/talarförmedlaren.
Manuel Knight kontrollerar i dagsläget två olika bolag:
Manuel Knight Academy org nr 556861-2997
och
Sinkfield & Co org nr 556673-2789
För att underlätta ert sökarbete vad gäller Manuel Knight resp de två bolag han kontrollerar, så kan vi här upplysa om att bankgironumret som Sinkfield & Co använder sig av är: 5131-1371

I förra veckan avslöjade Magasinet Filter i sitt nr 54 att Manuel Knight är en bedragare som tjänat miljoner på att, under en lång följd av år, bluffa om att vara "utbildad psykolog" och "elitsoldat i US Special Forces". Det är vi som grävt fram alla uppgifter om Manuel Knight och sedan oktober 2015 driver vi bloggen Manuel Knight News. Den finner man här: manuelknight.blogspot.se

Vi tackar på förhand! 

Vänligen!

//Groundhogs

Trots att det gått mer än tre veckor, har vi ännu inte fått något svar från Arbetslivsresurs. Kan det bero på Maud Olofsson-effekten? Att man under hennes tid som ansvarig minister, lärde sig att man kan strunta i att svara när någon ber om uppgifter som skulle kunna kasta ljus över verkligt illa skötta affärer? Tänk: Maud Olofsson/Nuon vs KU Tänk: Arbetslivsresurs/Manuel Knight vs Groundhogs

Det har under åratal vräkts ut miljoner på denne Manuel Knight, en förslagen charlatan och en hänsynslös bedragare. Man har hyrt in honom som ”inspiratör” och i tron att han varit amerikansk elitsoldat och som varit ute i flera olika krig plus att han skulle vara utbildad psykolog. Det är i sig en jätteskandal att man på lösa boliner och för andras pengar (läs: våra skattepengar!) under lång tid vräkt feta arvoden över honom, men det är nästan ännu värre att vi, som sedan 1½ år försöker reda upp i den här sanslösa bedrägerihärvan rörande Manuel Knight, att vi motarbetas av offentligt finansierade verksamheter. För att citera Refaat el-Sayyed, en annan rikskänd lurifax, så kan vi säga: Här finns det många gravade hundar..

Fotnot: Den s k Nuon-affären har beskrivits på följande vis: Sveriges sämsta affär -någonsin


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.