tisdag 17 januari 2017

Blev Anneli Dufva lika lurad som Anja Thorkelsson? Båda dessa Sveriges Radio-journalister har intervjuat män med ”spännande” bakgrund. Ingen av dem har kontrollerat intervjuobjektens spektakulära påståenden. Varför lär sig inte Sveriges Radio:s kvinnor av kollegornas misstag?

Vad är det nu som Groundhogs anser sig ha kommit på? Jo, vår teaterintresserade medarbetare slog under helgen larm om att hon i P1 hade hört en mycket märklig historia i det som kallas 'Teaterprogrammet' och som leds av Anneli Dufva. Vår teaterintresserade tyckte att den som intervjuades i stora delar lät som en kopia på Manuel Knight.

Det är bara att hålla med. Det låter väldigt mycket som Manuel Knight. Anneli Dufvas passivitet påminner också väldigt mycket om hur passiv Anja Thorkelsson var år 2001 när Manuel Knight ljög henne full med sitt BS om att vara en topphemlig US Special Forces-soldat med topphemliga gisslanbefriaruppdrag runtom i Europa med omnejd.

Den som Anneli Dufva intervjuar heter Richard Sseruwagi och kommer ursprungligen från Uganda. Programmet, 27 min långt, finns här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/837465?programid=4802

Den här bloggen handlar om Manuel Knight, så vi skall inte här grotta ned oss alltför mycket kring de eventuella felaktigheterna som Richard Sseruwagi serverar Anneli Dufva, men det finns saker i hans story vi starkt ifrågasätter. Sedan 1978 finns Richard Sseruwagi i Sverige och han hävdar att han var tvungen att fly från Idi Amins skräckvälde i Uganda. Vi ifrågasätter inte att det för många människor fanns mycket goda skäl att försöka ta sig från Uganda, men storyn som Richard Sseruwagi berättar håller inte ihop.

Vi hoppar över detta med att Richard Sseruwagi använder uttrycket 'absolut' på samma sätt som Manuel Knight, d v s när det kanske inte är absolut sant det han bekräftar. Vi hoppar över att Richard Sseruwagi faktiskt använder ordet 'faktiskt' nästan lika frekvent som Hanna Stjärne. Vi hoppar över detta med att Ugandas blivande finansminister Robert Serumaga precis dagen innan då Richard Sseruwagi skulle ha anslutit sig till armén, kom och hämtade honom till sin teaterakademi Abafumi Theatre Academy i Kampala. Vi hoppar över detta med att Richard Sseruwagi påstår att Robert Serumaga förutom att vara författare och ekonom, skulle ha varit både sociolog och psykolog. Just det: där kom det ännu en psykolog..

Vi går istället direkt till hur Richard Sseruwagi beskriver en teaterföreställning han skulle ha medverkat i och vad den ledde till. I publiken satt, intressant nog, förutom Idi Amin även Mobutu Sese Seko. Den senare påstås ha rest sig och lämnat föreställningen, men Idi Amin satt kvar. Föreställningen påstås enligt Richard Sserwagi ha irriterat Idi Amin så till den milda grad, att han lät gripa hela teatersällskapet. Richard Sseruwagi berättar för Anneli Dufva vad som sedan hände: ”Vi skulle skjutas på torget nästa morgon.” Nu hade Richard Sseruwagi och resten av gruppen en sån fantastisk tur, att en vänlig man från säkerhetstjänsten lät hela teatersällskapet fly. Det var en en mycket modig man, denne man från säkerhetstjänsten. Om han någonsin har funnits, så gissar vi att Idi Amin som straff för frisläppandet av teatergruppen åt upp honom levande..

Det där stycket startar ca 13:30 och 14:40 bara en dryg minut senare är hela den storyn avklarad.

Vi konstaterar att Anneli Dufva inte med ett ord uttrycker förvåning över vad Richard Sseruwagi berättar. Den passiviteten tolkar vi som att Anneli Dufva visserligen kanske inte tror på storyn, men att hon inte vill genera Richard Sseruwagi genom att fråga honom om han verkligen talar sanning. Anneli Dufva låter Richard Sseruwagi få komma undan. Vi går inte så långt så att vi påstår att Richard Sseruwagi ljuger, men vi tror honom i alla fall inte. 

Själva intervjusituationen påminner om när Anja Thorkelsson år 2001 blev grundlurad av Manuel Knight. Inte en enda uppföljningsfråga ställdes. Ingen kontroll gjordes innan programmet sändes.

Våra grävare blev intresserade av Richard Sseruwagis story. Sannolikheten för att han skulle ha tillåtits ansluta sig till Idi Amins armé får sägas vara låg. 

Att Richard Sseruwagi hade tänkt att bli militär i Uganda under den perioden är fullständigt ologiskt, hans etniska härkomst skulle göra sådant omöjligt. I de flesta afrikanska länder med kolonial historia har minoriteter gynnats och uppmuntrats att bli militärer för att kunna kontrollera majoritetsbefolkningsgrupperna. Under Milton Obotes Uganda så var hans maktbas lango- och acholifolket som utgjorde huvuddelen av det självständiga Ugandas försvar innan Idi Amin (Obote förföljde alla som inte var från norra Uganda som sökte sig till försvaret). Folk från södern bantu och bagandafolken och dess etniska släktingar (som Sseruwagi tillhör) var militärtjänst otänkbar. 

Idi Amins Uganda förändrade drastiskt de etniska kompositionen av landets försvarsmakt. Idi Amin själv var Kakwa, en liten minoritetsgrupp från norra Uganda som också förekom i militären under brittiska styret och under Obote. Men efter att Amin störtat Obote och tagit makten började alla maktpositioner att delas ut till Kakwafolket och andra Ugandiska minoriteter från norr och Aicholi samt Lugbara rensades systematiskt ut från försvaret. Redan 1971 hade 5000 Acholi och Langosoldater rensats ut ur Ugandas försvar.

Aicholifolket och Lugbara (Lango) kom att förföljas och mördas systematiskt under Idi Amins välde. Den etniska kompositionen av försvaret kom att istället bli Kakwa, Nubier och legosoldater från Sudan (i huvudsak tidigare rebeller från Anyanyagerillan från flyktingläger i norra Uganda) samt från Kongo.

Det är en av anledningarna varför Idi Amin under sin korta regeringstid kunde överleva så många kuppförsök. Runt 1977 bestod 60% av alla general och över 70% av kabinetten av Kakwas, Sudaneser och Nubier. Ugandas försvar bestod av hälften sudaneser, en fjärdedel från Kongo, alla legosoldater. Endast en fjärdedel av Ugandas armé bestod av inhemska Ugandier och av dem var huvuddelen antingen muslimer och/eller Kakwafolket från norra Uganda.

Då kommer nästa fråga rörande Sseruwagis historia.

Det låter som en dramatisering att teaterpjäsen på plats i Kampala skulle förargat Idi Amin så mycket att han beslutade att alla skulle avrättas. Hela historien är surrealistisk som på film och saknar trovärdighet. Först och främst Ugandas "CIA" som Sseruwagi hänvisade till var helt i händerna på Amins följeslagare och östtyskar. Dess korrekta namn var förövrigt: State Research Bureau.

För det andra, vi har tillgång till information om hur det gick till enligt olika biografier om Sseruwagis historia innan intervjun i Sveriges Radio. Bland annat på hans hemsida står det följande:

"He and the company were forced to flee the country as the mad dictator Idi Amin Dada put a price on their heads saying that the Abafumi academy was spreading rumours abroad against him and his government."

Vilket motsäger hela historien han drog i Sveriges Radio. Enligt de uppgifter som funnits tidigare innan den nya dramatiserade versionen var det att Idi Amin blev förargad på Abafumi Theatre and Music Academy för att de utomlands hade spridit uppgifter av negativ karaktär om Idi Amin och hans regering.
http://www.musicseruwagi.com/bio/  

Detta är bara en av alla länkar med samma uppgift, men vi väljer den eftersom det är Sseruwagis egna sajt.

Abafumi var nämligen kända under sin tid och reste väldigt ofta runt om i världen för att uppträda och det är vid dessa tillfällen de skall ha spridit uppgifter om Idi Amin och hans regering. Det var alltså inte tal om att det skedde efter ett uppträdande i Uganda utan för vad de gjorde utomlands.

Sseruwagi flydde från Uganda 1976, om nu det var det enskilda uppträdandet som ledde till förargelse från Idi Amin då ställer Groundhogs sig undrande till varför Robert Serumaga lämnade landet först 1978. Historien är ologisk. Skulle den varit sammanhängande med incidenten som Sseruwagi talade om i Sveriges Radio skulle väl upphovsmannen och författaren bakom pjäsen även varit en av de som skulle avrättas först?

Vad gäller Robert Serumaga kan vi konstatera att han studerade ekonomi i Irland och att han där influerades av absurd teater.

"He developed modes of drama - based mostly on ritual and mime - that
could represent the climate of violence and death that dominated this
period without drawing the unwanted attention of the ruthless military
class.
"

Simon Gikandi (2007). "Serumaga, Robert (1939-1980)". In Evan Mwangi,
Simon Gikandi. The Columbia Guide to East African Literature in
English Since 1945. Columbia University Press.


Notera gärna detta: ”without drawing the unwanted attention” För oss betyder det att Robert Serumaga inte förargade Idi Amin och att därför Richard Sseruwagi inte är sanningsenlig när han talar om att teatergruppen skulle arkebuseras. På morgonen. På torget. Inför publik.

Sammanfattning: Med risk för att vi är helt fel ute, så vill vi ändå höja vår varningsflagg för att varna Sveriges Radio och Anneli Dufva. Den här Richard Sseruwagi kan vara en man som kanske inte är helt sanningsenlig. Vi låter någon annan få starta bloggen 'Richard Sseruwagi News', för vi kommer att inom kort ha fullt upp med Fallet Manuel Knight.

===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/