lördag 21 januari 2017

”Den fantastiske Mr Knight” eller ”The Talented Mr. Ripley”? -vi hävdar att det är samma film. Eller åtminstone är det samma sorts person och som kännetecknas av samma totala hänsynslöshet. Fast en av dem finns i verkligheten och bor i Hovås i Sverige. Vet Donald Trump om det?

Vi avstår att kommentera gårdagens installation på annat sätt än att det nu sitter en president i USA som har sagt sig vilja stå upp för riktiga US-militärer. Till dem räknas inte Manuel Knight! Han är en militär parasit, en amerikansk medborgare och som i Sverige tjänat miljoner på att påstå sig vara en US Special Forces och ha varit med i krigsoperationer i Grenada, Panama och Somalia. Manuel Knight är en 'military poser' och han sysslar med 'stolen valor'. Manuel Knight är ett avskum!

Det är hårda ord att påstå någon vara ett avskum. Vi Groundhogs är inte ensamma om att vara kategoriskt fördömande av Manuel Knight och hans mångåriga bedrägerier. Den som vill ha andras uppfattning om honom, kan med fördel gå in och läsa bland kommentarerna i denna amerikanska artikel om bedragaren Manuel Knight: http://thisainthell.us/blog/?p=62177

Här länk till en artikel vi skrivit om hur Manuel Knights tidigare militära kamrater idag ser på denne aggressive, obehaglige och parasiterande slusk: http://manuelknight.blogspot.com/2016/11/hej-manuel-knight-ur-skuggorna-fran.html

Uttrycket ”Den fantastiske Mr Knight” har vi hämtat från omslaget till nästa nummer av Magasinet Filter, för det är så man där presenterar sin specialartikel om Manuel Knight. Vår cineastiskt intresserade gräverska gjorde omedelbart kopplingen till Patricia Highsmiths roman om psykopaten Tom Ripley. Hur man på Magasinet Filter tänkte när man formulerade ”Den fantastiske Mr Knight” som beskrivning på Manuel Knight, det känner vi inte till och vi antyder inte att Magasinet Filter klassar Manuel Knight som psykopat, men vi Groundhogs gör det och vi gör det utan att tveka. Manuel Knight är som ett skolboksexempel på både psykopaten och på en person med NPD, det vill säga en med narcissistisk personlighetsstörning. Vi avstår från att här förfäkta våra grunder för att uttala oss om Manuel Knight, men var och en kan ju roa sig med att stämma av nedanstående kriterier rörande NPD mot det vi idag alla vet om Manuel Knight:

  1. Grandiosity with expectations of superior treatment from others
  2. Fixated on fantasies of power, success, intelligence, attractiveness, etc.
  3. Self-perception of being unique, superior and associated with high-status people and institutions
  4. Needing constant admiration from others
  5. Sense of entitlement to special treatment and to obedience from others
  6. Exploitative of others to achieve personal gain
  7. Unwilling to empathize with others' feelings, wishes, or needs
  8. Intensely envious of others and the belief that others are equally envious of them
  9. Pompous and arrogant demeanor

Manuel Knight checkar in i alla nio boxarna, vilket alla kan se.

I Manuel Knights damage control-metodik ingår bl a det klassiska knepet med ”halmdockan”. När Manuel Knight blir ansatt av frågor som rör hans bedrägerier, så väljer han att försöka flytta fokus från sina egna handlingar till att komma med anklagelser om att vara utsatt för en privat vendetta. Manuel Knight är inte utsatt för en privat vendetta. Manuel Knight är utsatt för Sanningen! Det är sanningen om denne slirige och obehaglige bedragare som nu har kommit ikapp honom. Att han själv och med hjälp av sin tama kontorsråtta Camilla Heed försöker svartmåla uppgiftslämnare vi har haft nytta av, visar bara vilken desperation som råder hos Manuel Knights stab och inom klanen Knight-Eriksson. Visst förstår vi att det är jobbigt och stressigt när Verkligheten och Sanningen kommer och bankar på dörren hos paret Anne och Manuel Knight på Golfbanevägen 50 i Hovås, men inte hjälper det att i detta läge hålla på att skylla på andra. Det exemplifierar bara ett av kännetecknen för psykopati och illustrerar en av de av Freud beskrivna försvarsmekanismerna, nämligen projektion.

Fotnot: Här litet om ”halmdocka” som försvarsstrategi: https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmdocka


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/