onsdag 11 januari 2017

Cyberattacker mot Manuel Knight News, såhär har det gått till.

Sedan Manuel Knight News startade påbörjades olika former av cyberattacker mot Groundhogs mejlkonto och bloggen Manuel Knight News. Vi har valt att inte berätta om detta förrän nu.

Det tog några månader innan de första attackerna mot Groundhogs påbörjades. I början var de främst stora mängder av mejl för att få oss att klicka på länkar för att kunna ändra lösenord. En del av attackerna skedde på olika språk men eftersom vi känner igen mejlen för lösenordsändring var de enkla att avstyra. De flesta av försöken var på svenska eller engelska och var av ett mildare slag som var mycket enkla att genomskåda. Även ett stort antal virusmejl har vi fått till oss men vi har naturligtvis inte klickat på dem.

Dessa attacker upphörde efter ett mindre än ett år. Vi har varit fullständigt befriade av lösenordsrelaterade och virusmejl-attacker sedan dess. Men vi har noterat en ny form av attacker som är mer vanligare förekommande när det rör sig om mer sluga internetattacker. Att misskreditera källor eller personer genom att länka till olika former av grova pornografiska sajter på nätet har istället börjat bli den främsta metodiken bakom de nya attackerna.

Vi har noterat ett ökat antal besökare som kommit till Manuel Knight News från olika pornografiska sajter men också nudistsajter. Denna metod är mer vanlig när den som genomför attackerna vill få källan att framstå som obehaglig eller att personerna bakom siten är "snuskiga". Målsättningen med sådana attacker är när man googlar Manuel Knight News eller länken kommer man också hamna på dessa sajter och skall ge sken av att det är vi som sprider länken och besöker sajterna det rör sig om. Allt för att misskreditera upphovsmakarna bakom sajten man vill komma åt, i det här fallet Manuel Knight News.

Manuel Knight News har givetvis aldrig länkat via någon pornografisk sajt eller nudistsajt till oss själva.

De tidiga lösenordsrelaterade attackerna gjordes av folk med relativt god kunskap om hur man skall kunna stjäla lösenord utan att försöka sig på att hacka sajten. Länkningarna till pornografiska sajter är på en mycket mer avancerad nivå som går ut på att misskreditera och är mer vanlig bland luttrade cyberbråkmakare.

Vår teori är att Manuel Knight eller folk runt honom har bett andra att ge sig på Manuel Knight News. De tidiga attackerna var primitiva om än med viss kunskap bakom och kan ha gjorts av folk i bekantskapskretsen. Den nya kampanjen mot Manuel Knight News med länkningar på pornografiska sajter är mer avancerade och vi finner det inte osannolikt att folk har hyrts in för att misskreditera Manuel Knight News.

Vi säger inte att det är så, men det är mycket sannolikt då attackformerna har ändrat karaktär under tidens gång och när de olika metoderna inte lyckats har taktikerna ändrats. Detta bevisar att det är människor bakom attackerna som vill skada Manuel Knight News. Hade attackerna varit automatiserade hade taktikerna inte förändrats utan haft samma taktik hela tiden. Detta bekräftar att Manuel Knight News är utsatt för cyberattacker av privata individer som vill komma åt oss men också vill misskreditera vårt arbete.

Eftersom vi vet att Manuel Knight och hans stab följer vår blogg så vänder vi oss här direkt till er: Ni är alldeles för sent ute! Manuel Knight, du och ditt varumärke är bortom all räddning! Den 26 januari kommer i princip varenda pressbyråkiosk och tidningshandlare att ha Magasinet Filter väl skyltat.

Vi har tidigare gått ut med uppgifter att tidningen skulle dyka upp den 31 januari men då har Manuel Knight några färre dagar av väntan, glädjande för oss alla i Sverige..


 ===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/