tisdag 21 februari 2017

Fredrik Sjöholm, Senior Talent Director på Talarforum, han bluffar! Till Erik Petersson på Medierna spelar han överraskad över beskedet att Manuel Knight är en bedragare. Fredrik Sjöholm är bara ännu en i raden av alla smutsiga i den nordiska talarförmedlingsbranschen!

Vad är det nu som har hänt? Varför påstår vi att Fredrik Sjöholm bluffar? -Jo, för att vi kan bevisa att Talarforum ända sedan oktober 2015 är väl medvetna om att Manuel Knight är en bedragare.

Vi ber att få hänvisa till programmet Medierna som sändes första gången 2017-02-18. Här länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/864407?programid=2795

Vi 4:55 nämns Kommunförbundet Skåne, KFSK, och strax efter hörs Fredrik Sjöholm, senior talent director på Talarforum, säga följande: ”Det känns som vi blev alla lurade”. Det handlar förstås om bedragaren Manuel Knight och om att han under lång tid bluffat hela Sverige, inklusive Sveriges Radio. Fredrik Sjöholm nämner specifikt programmet Sommar vilket normalt uppfattas borga för kvalitet och saklighet och inte ägna sig åt bluff och båg, som programmet med Manuel Knight. Bibi Rödöö har massor att stå till svars för och det har naturligtvis också Manuel Knight.

Fast nu börjar det bli lite extra spännande, för det framkommer i Erik Peterssons reportage, att det var Talarforum som till KFSK:s konferens i Lund 2-3 februari hade sålt in Manuel Knight som talare. Här är en länk till en artikel vi skrev när KFSK hade strukit Manuel Knight ur programmet: http://manuelknight.blogspot.se/2017/01/grattis-kfsk-ni-sparkade-manuel-knight.html
Via etiketten 'KFSK' finner man fler artiklar om Välfärdskonferensen i Lund.

Nu uppstår en intressant fråga: Var Talarforum helt ovetande om att Manuel Knight är en bluff, när de sålde in honom till KFSK:s konferens?

-Nej, det var man inte! Talarforum visste mycket väl om att Manuel Knight är en bedragare! Hur kan vi nu veta det? Tag en titt på det mejl vi här nedan klistrar in delar av. Det visar relevanta delar och där kan alla se vad vi skrev 2015-10-22

Från: Ground Hog <groundhogswe@gmail.com>
Datum: 22 oktober 2015 14:28
Ämne: Fwd: Viktig info om bedragaren Manuel Knight!
Till: info@talarforum.se

[..] För vad som på mindre än en vecka kunde avslöjas, det var att MK:s uppgift om att vara psykolog, det var en lögn. Vi kontaktade några slumpvisa mäklare som i sin presentation av honom påstod att MK var psykolog och då informerade vi dem om det verkliga förhållandet: MK har bara ljugit om utbildning och examina och att det är en skyddad yrkestitel som inte får missbrukas.
Flera av dem raderade omgående den oriktiga uppgiften om psykolog.
Men uppgiften om ”f d elitsoldat i amerikanska Special Forces” är lika fullständigt osann även den!

MK har ljugit om det allra mesta vad gäller militära erfarenheter och utmärkelser. Vi avstår här från att i detalj gå igenom alla hans lögner, utan vi nöjer oss med att hänvisa till vad en USA-baserad organisation som jagar militära bedragare har kommit fram till och vad de har publicerat.

Den organisationen drivs av veteraner och pensionerade US-officerade. De lägger aldrig upp någon på sin ”wall-of-shame” om det inte är 100% fastslaget att det är en bedragare man hänger ut!
Att i USA, alltså på amerikansk mark, ljuga om militära erfarenheter på det vis som MK har gjort skulle ha medfört både mycket kännbara böter och dessutom fängelsestraff i och med att han lever på att ljuga om militära erfarenheter som att ha tillhört Special Forces, ha deltagit tre krig, varit krigsfånge, utfört topphemliga uppdrag runtom i Europa, ha dekorerats med åtråvärda medaljer etc etc.
[..]

Så tillbaka till vår rubrik och vad vi skriver där. Det är ingen tvekan om att Fredrik Sjöholm på Talarforum bluffar när han låtsas nyligen fått reda på att Manuel Knight är en förslagen mytoman. När Talarforum förmedlade Manuel Knight till KFSK, så visste Fredrik Sjöholm och de andra på Talarforum mycket väl om att det var en rutten produkt man sålde, d v s man sålde Manuel Knight.

Oskar Sonn Lindell, reportern på Magasinet Filter och som i nr 54 skrev specialartikeln om Manuel Knight, konstaterar att talarförmedlarna tycks ta väldigt lätt på att Manuel Knight har ljugit i sitt muntliga(!) CV när han påstått sig vara både topphemlig elitsoldat och utbildad psykolog. Vi citerar ett litet stycke (s 60):
När jag synar de talarförmedlingar som i dag erbjuder föreläsningar med Manuel Knight, som Contio, Mace Speakers, Content, Athenas, Speakers & Friends och Lära för livet, nämner ingen längre hans Special Forces-karriär, psykologexamen eller medverkan i tre krig. Istället ligger fokus på hans resa från »ghettot« Perry Homes till hans framgångar i Sverige. Samma information upprepas på Knights egen hemsida. Det är rimligen följden av en rigorös upprensningsaktion: Groundhogs påhopp började spridas för drygt ett år sedan, och har sedan dess legat högt på träfflistan för den som googlar »Manuel Knight«. I ett pressutskick från talarbyrån Content från 2015 presenteras han fortfarande som elitsoldat, med hela den tillhörande bakgrundshistorien. I ett annat utskick från samma byrå 2016 har informationen försvunnit. Det tyder på att man har blivit informerade om lögnerna men inte bryr sig. Manuel Knights säljbarhet som föreläsare är viktigare än att han ljugit för att ta sig dit.”

Bortsett från att vi inte delar Filter:s bild av att det är ”påhopp” vi ägnar oss åt när vi gör det jobb som Den Svenska Journalistkåren p g a lättja och ointresse bara struntat i, så är det precis så, att talarförmedlarna här i Norden paketerar om den verbala köttfärs som utgörs av ruttna talare och som tillhandahålls av hänsynslösa och giriga talarförmedlare likt Talarforum. Aningslösa och godtrogna och ibland rent dumma HR-människor litar på talarförmedlarna och bokar därför in drägg som Manuel Knight. Även Erik Petersson påpekar i Medierna detta med att presentationen av talarna justeras, men gässen som värper guldägg, dem behåller man. Så ser det ut hemma hos Verkligheten.

Vår fundering: Eftersom Talarforum prackade på KFSK bedragaren Manuel Knight och hans namn därigenom har smutsat KFSK:s varumärke, så borde kanske KFSK stämma Talarforum för att de medvetet utsatt KFSK för skada i den immateriella tillgång som varumärket 'KFSK' utgör. 

Det är för övrigt inte vi Groundhogs som har generat KFSK; vi är bara en liten grupp ödmjuka budbärare och som gjort det jobb som ingen av Jeanette Gustafsdotters medlemmar i TU orkat göra: att ta journalistiskt ansvar och granska bluffaren Manuel Knight. Vi gjorde jobbet åt Jeanette Gustafdotters medlemmar. Vi är nöjda, men vi är långtifrån klara.


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.