Email: groundhogswe@gmail.com

söndag 5 februari 2017

Tyvärr, Mika Snell -vd för EFKOM AB, du tänker fel! Att sparka Manuel Knight först efter att han dömts för bedrägerierna är alldeles för sent. Hur tänker du egentligen, Mika?

EFKOM AB säger sig tillhandahålla ”team som hjälper företag och organisationer till att må och gå bra.” Så med den presentationen av sin verksamhet, så är det klart att vi undrar varför Mika Snell tagit in bedragaren Manuel Knight bland sina föreläsare. Ja, hur tänkte Mika Snell där?

Här kan ni få möta Manuel Knight i en ny funktion: http://www.efkom.se/visa-forelasare/manuel-knight/
Det är förstås samma gamla mumbo-jumbo han serverar. Auditorierna är nöjda när de får skratta åt en pajas och som till och med tillåter publiken att få skratta. Manuel Knight sägs ofta bjuda på sig själv. Vi skall från vår sida bjuda på lite färsk mejlväxling. Här nedan vad vi igår skrev till Mika Snell. Lägg gärna märke till vilka som står som mottagare av kopia.

Från: Ground Hog <groundhogswe@gmail.com>
Datum: 4 februari 2017 17:36
Ämne: Vi tror att Efkom gjorde ett dåligt val när man tog in Manuel Knight. Hur ser du på att ni fick in en numera uthängd bedragare och som ingen idag vill befatta sig med?
Till: mika.snell@efkom.se
Kopia: info@efkom.se, info@falun.se, info@foretagarna.se, red@di.se, Thomas Byström <thomas.bystrom@foretagarna.se
>, info@fma.se, gunther.marder@foretagarna.se

Hej, Mika!

Vi ber att få hänvisa till denna presentation av Sveriges just nu hetaste omslagspojke/värste bedragare Manuel Knight: http://www.efkom.se/visa-forelasare/manuel-knight/


Särskilt uppskattar vi detta citat: "Manuel Knight har en mycket spännande och annorlunda bakgrund." Vår gissning är att Manuel Knight har en mycket spännande framtid att se fram emot. Kanske ett liv i ett amerikanskt militärfängelse? I bästa fall (ur vår synpunkt) i en bur på Guantanamo -som tack och lov Barack Obama aldrig stängde.

Här kan du få läsa vad vi idag skriver om din partner Manuel Knight: http://manuelknight.blogspot.se/2017/02/hej-migrationsverket-nyligen-mottog-ni.html

Här kan du se reklam för senaste numret av Magasinet Filter: http://magasinetfilter.se/magasin/2017/54/en-perfekt-story

Här kan du se en ½-minut lång reklamsnutt (Magasinet Filter):   https://www.youtube.com/watch?v=A44dedfkYdc

Du kan vara övertygad att vi inte släpper Manuel Knight. Du kan vara lika övertygad om att amerikanska myndigheter inte släpper Manuel Knight. Vi vet hur en slipsten skall dras och vi har därför knutit viktiga kontakter som utgör kanaler in i den nya USA-administrationen. Väljer du att fortsätta exponera Manuel Knight som någonting i organisationssammanhang eftersträvansvärt stöd för olika verksamheter, så kommer du antagligen att ångra dig. Från idag och för all framtid kommer Manuel Knight att utgöra ett sänke, både direkt ekonomiskt och förstås även varumärkesmässigt.

Detta är från Efkoms presentation: 

<EFKOM´s affärsidé

EFKOM AB har samlat erfarna och kompetenta konsulter med gedigen erfarenhet>
Källa: http://www.efkom.se/om-efkom-ab/
Ni skriver att ni samlat konsulter med "gedigen erfarenhet". Kan många års internationell bedrägerierfarenhet betecknas som varande "gedigen"? Vi tror att Efkom har skaffat sig problem iom Manuel Knight.
Vore trevligt om du återkopplade till oss. Vi har i dagsläget mycket gemensamt du och vi. Du vill snart bli av med Manuel Knight. Det vill vi också. Till USA. Gärna iklädd en Armani-kostym och han själv utsmyckad med ett par välsittande handbojor.

Hälsningar!

/Grounds

Det dröjde inte länge förrän Mika Snell återkopplade och det skall han ha cred för. Så här skrev han:

Hej "Grounds",

jag vill börja med att tacka för din omtanke för mitt och andras företag. 
Det glädjer mig mycket att det finns de som kämpar för vad som är rätt och fel.

Däremot för jag inte diskussioner oavsett ämne med någon som inte skriver under med sitt för- och efternamn så jag vet vem jag talar med. Att jaga rättvisan bör ske moraliskt korrekt för annars är det ingen skillnad på "de och oss".

Du är varmt välkommen att återkomma till mig med vem du är och när du kan påvisa att Manuel Knight döms/är dömd för någon form av brott för då tar jag självklart bort honom direket från min sida. Tills vidare får han således finnas kvar då vi anlitat honom och han gjort ett mycket bra jobb med många nöjda kunder.

Ps. Korrigering; MK är ej konsult i mitt företag utan endast föreläsare i en del av agenturen.

Med vänlig hälsning

Mika Snell

Det där gav oss chansen att vara lika vänliga tillbaka och samtidigt presentera oss för EFKOM:s vd Mika Snell. Vi skrev detta till honom och med kopia till de andra:

Hej, Mika!

Tack för återkoppling!
Ang vår anonymitet: Det är inte för att göra oss märkvärdiga som vi väljer att hemlighålla namnen på oss som verkar för att försöka få stopp på  bedragaren Manuel Knight. Jfr 'Anonymous', så  förstår du säkert att det finns goda [försiktighets-]skäl att inte visa vilka vi är. Manuel Knight är en farlig person att ha som motståndare; han har pengar och därmed har han också makt och han inser att vår grupp utgör ett allvarligt hot mot hans verksamhet. Det tillsammans gör att vi föredrar att arbeta diskret men med tydliga mål: få stopp på Manuel Knight och få honom rannsakad för (1) bedrägeri (2) 'stolen valor' (3) brott mot IRS:s regler, dvs brott mot den amerikanska skattemyndigheten. De två sistnämnda ger var och en möjlighet att sätta Manuel Knight i amerikanskt fängelse. För oss är det nu mest frågan om logistik. Glädjande för oss har det amerikanska folket nu valt en president som inte lägger fingrarna emellan när det kommer till frågan om brott mot staten. Manuel Knight har all anledning att sova dåligt på nätterna. Han lär inte göra det pga dåligt samvete, för något sådant har han inte. Det är klarlagt att Manuel Knight har en personlighetsstörning -visserligen är diagnosen satt på distans och baserad på observationer av beteenden och gjorda uttalanden, men inte desto mindre får bedömningen nog anses vara korrekt. Diagnosen i sig har ingen betydelse för hur hans brott skall värderas, men eftersom "hög grad av aggressivitet" och "bristande impulskontroll" ingår som komponenter i den, så försöker vi hålla oss under hans radar. Det är lugnast så.

Du talar om att jaga rättvisa. Du talar om att jakten bör ske moraliskt korrekt. Vi håller i sak med dig, men även du förstår varför Polisen använder sig av "utklädda", dvs civila poliser och det är ju för att de misstänkta objekten diskret skall kunna kartläggas. Ungefär så jobbar vi. Vi kartlägger Manuel Knight. Vi bygger upp nätverk. Vi lämnar information. Men vi vidtar inga åtgärder mot Manuel Knight, för den delen överlåter vi till de rättsvårdande myndigheterna, både de i Sverige och de i USA. Och på tal om moral: I vår värld är det banne mig omoraliskt så det förslår att för snöd vinnings skull falskt utge sig för att vara "utbildad psykolog" och "elitsoldat i US Special Forces". Så konstiga djur är vi Groundhogs. Det är därför vi jagar bedragare som Manuel Knight.

Vi gissar att du ännu inte läst det senaste numret av Magasinet Filter? För ynka 79:- kommer det att för dig visa en sannare bild av vem Manuel Knight egentligen är. Manuel Knight är en mytoman, en lögnare och det blir uppenbart när man läser att inte ens när han av Filter:s reporter Oskar Sonn Lindell blir intervjuad om lögnerna, kan han låta bli att lämna ännu fler lögner(!) Det är vad som kännetecknar en "äkta mytoman" om man nu öht kan säga så. 

Du talar om "nöjda kunder". Klart de är nöjda tills de inser att de bländats av en manipulativ charmör som kör ett väl inrepeterat program. Alla är ju inte förmögna att göra den här sortens analys av honom som Björn Bengtsson gjorde i november 2012:

Sex punkter, utportionerade under en dryg timmes tid:
  1. När organisationen säger "hoppa", fråga då (endast) "hur högt?"
  2. Skjut först och - om du verkligen måste - ställ frågor sedan
  3. Om du undrar vad du håller på med - gör det ändå, och passa på att fundera under tiden (en egen variant på ledningens "vi bygger planet medan vi flyger")
  4. Att ifrågasätta (för mycket) eller att avvika från planen är att vara illojal, och det är förbjudet
  5. Illojalitet får konsekvenser - d.v.s. du kan räkna med att organisationen rensar ut nej-sägare
  6. Acceptera inte illojalitet hos dina medarbetare - tvärtom, för att visa din lojalitet måste du snabbt och högt ange sådana tendenser och personer! Det ligger inte bara i ditt och organisationens intresse, utan är också för den stackars missanpassades eget bästa.
Allt detta sagt i en kontext som etablerats sålunda: "Det finns ingen väsentlig skillnad mellan ett stridande förband och en kommunal förvaltning - eller för den delen en gymnasieskola". Bara denna utgångspunkt i sig, och den brist på självkritik och respekt för auditoriet som tillät den att så tydligt framgå - utan reservationer - är nog för att omintetgöra relevansen hos alla andra bedömningsgrunder!


Vi tror att vi stannar här. Beklagar att vi förväxlade "konsult" med "föreläsare". Du ser ju att vi Groundhogs väljer att hålla oss till epiteten "bedragare" resp "nationalbedragare". Det sista är inte illa marscherat för en fattig grabb från den amerikanska södern. Manuel Knight har lurat hela Sverige och det är tyvärr folk som du som gjort hans resa möjlig genom att inte be honom visa verifikat på det som han påstår om sig själv. Hör gärna av dig när du läst Filter.

/Grounds

Nu håller vi tummarna för att Mika Snell tar till sig vårt råd om att för bara 79:- köpa nummer 54 av Magasinet Filter. När han läst artikeln, så tror vi att han ringer till Manuel Knight och frågar honom hur han kunde vara så inihelvete dum så att han ljuger för Magasinet Filter:s reporter Oskar Sonn Lindell när denne kommer till Hovås för att prata om allt ljugande Manuel Knight under alla sina år i Sverige har sysslat med. Vi tror att Manuel Knight i sina svar kommer att ljuga för Mika Snell..


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.